Potgieter 3 - 1999

Aart van der Leeuwkade 136 2274 LE Voorburg

Adresgegevens

Aart van der Leeuwkade 136
Voorburg 2274 LE

Dit gebouw op de kaart

Geschiedenis van het gebouw

1941 De gemeenteraad van Voorburg besluit op 14 mei om een terrein bij de Potgieterlaan (waar nu de mgr. van Steelaan is) te reserveren voor de bouw van een tweede openbare lagere school in het noordelijk deel van de gemeente. De uitvoering van dit besluit laat door de oorlogsomstandigheden lang op zich wachten.

1948 Vanwege de sterke toename van het aantal leerlingen in de Van Faukenbergeschool worden diverse plannen uitgewerkt om tot een nieuw schoolgebouw te komen, maar die worden geen van allen uitgevoerd.

1952 Pas in 1952 geeft het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting onverwacht toestemming om een serie scholen te bouwen volgens een nieuw experimenteel montagesysteem dat ontworpen is door Dotremont en aan de Nederlandse situatie is aangepast door architect W.Th. H. ten Bosch. Het betreft een constructie met grote betonplaten die tussen stalen en betonnen skeletten worden geplaatst. De bouw van de tienklassige school met twee bouwlagen en een gymnastieklokaal wordt in opvallend vlot tempo uitgevoerd door aannemersmaatschappij Dura voor ƒ 209.950. De Pius X-school in de Heeswijkstraat zou ook volgens dit systeem worden gebouwd, maar dat is niet doorgegaan.

1953 Bij de opening van de school aan de Aart van der Leeuwkade 136 wordt een beeld onthuld van een lezende jongen en meisje van beeldhouwster Marian Gobius op een zandstenen blok.

1956 Op de houten vloeren in de klaslokalen wordt linoleum gelegd. In het gymlokaal maakt men een vliering, de centrale verwarming en de sluiting van de ramen worden verbeterd.


1993 De Potgieterschool fuseert met de Van Lodensteijnschool en gaat op in basisschool de Parachute.


1999 ca. Het schoolgebouw wordt gesloopt en op het terrein worden woningen gebouwd.


Gebruiker

Potgieterschool (1953-1993)


Architect
Wilhelmus Theodorus Hyacinthus ten Bosch
(1895-1967) heeft tussen de twee wereldoorlogen vooral veel gebouwd in Rotterdam. Hij volgt na drie jaar HBS de ambachtsschool in Utrecht en studeert na zijn diensttijd bouwkunde en architectuur in Berlijn. In de jaren twintig werkt hij met zijn compagnon Henri le Grand ook in Amsterdam. Hij heeft daar een instituut voor avondonderwijs in technische vakken. In de jaren dertig van de 20ste eeuw bouwt hij veel huizenblokken in de uitbreidingswijken in Rotterdam-Zuid, de Bergpolder en Blijdorp o.a. De Vroesenlaan en de Statenlaan en de doorbraak bij de Meent en de Botersloot. Rond 1935 verandert zijn bouwstijl in de richting van het Nieuwe Bouwen in samenwerking met Van den Broek.

Na de Tweede Wereldoorlog krijgt hij vooral opdrachten buiten Amsterdam en Rotterdam. Hij introduceert in 1947 een nieuwe methode voor systeembouw die J.G. Dotremont in België had ontwikkeld en past die aan voor de Nederlandse situatie onder de naam ‘bouwmethode Dotremont-Ten Bosch’. Kenmerkend zijn de geprefabriceerde delen bestaan de uit een skelet van betonstijlen en balken, opgevuld met betontegels, betonplaten op de verdiepingen en een plat dak.

Het prefab-systeem vertoont na enige jaren zoveel gebreken dat het een fiasco is geworden en Ten Bosch zich tijdelijk terugtrekt in zijn villa aan de Franse Rivièra.

Bronnen
Gemeentearchief Voorburg 1940-1955 inv nr 874-877

Gemeentearchief Voorburg 1956-1965 inv nr 847

Andere media

Laatst bijgewerkt 4 februari 2016

Website door Picturae