abrahamvbeijerejnstraat56-58-1981-dso-075

Abraham van Beyerenstraat 56-58 2525 TH Den Haag

Adresgegevens

Abraham van Beyerenstraat 56-58
Den Haag 2525 TH

Dit gebouw op de kaart

Geschiedenis van het gebouw

1921 Het kerkbestuur van de parochie van de H. Martha geeft architect F.A.W. van der Togt de opdracht tot het bouwen van een dubbele jongensschool op een terrein aan de Abraham van Beyerenstraat. Het eerste gebouw Abraham van Beyerenstraat 56 wordt in 1921 in gebruik genomen door de pas opgerichte Laurentiusschool voor jongens.

1929 Op 1 mei wordt de Johannesschool met 3 klassen met 102 leerlingen geopend in een schoolpaviljoen aan de Hoefkade 623 dat eerst in de Egelantierstraat stond.

1931 Het paviljoen wordt afgebroken. De leerlingen verhuizen tijdelijk naar de Stortenbekerstraat 179.

1932 Het tweede deel van de geplande dubbele school is gereed en de Laurentiusschool verhuist naar het nieuwe gebouw Abraham van Beyerenstraat 58. Dit gebouw is opnieuw ontworpen door F. van der Togt. Het complex omvat nu 14 klaslokalen, een gymnastieklokaal, een tekenlokaal, een lokaal voor handenarbeid, diverse werkkamers, bergplaatsen en een centrale verwarmingsinstallatie in de kelder
De Johanneschool neemt zijn intrek in het gebouw Abraham van Beyerenstraat 56.

1952 Het complex aam de Abraham van Beyerenstraat wordt verbouwd.

1969-1970 Het gymnastieklokaal wordt gerenoveerd.

1985 De Laurentiuschool gaat verder als basisschool De Buutplaats.

2004 Het oude schoolgebouw aan de Abraham van Beyerenstraat wordt gesloopt ten behoeve van nieuwbouw voor de Shri Vishnuschool. De Buutplaats verhuist naar een nieuw gebouw aan de Hoefkade 677.

Gebruikers
Laurentiusschool (1921-1985)
Johannesschool (1932-1962)
De Buutplaats (1985-2004)

Architect

Franciscus Abraham Wilhelmus van der Togt (1890-1957) volgt een technische opleiding aan de Ambachtsschool in Den Haag en wordt daarna opgeleid tot technisch tekenaar aan het Haagsch Teekeninstituut. Vervolgens volgt hij lessen aan de Technische Hogeschool van Delft. Zijn eerste werk voert hij uit onder leiding van de architect prof. J.A.G. van der Steur. Hij is betrokken bij de bouw van het Vredespaleis. In 1920 krijgt hij een aanstelling als bureauchef bij het architectenbureau van W.J. Eberson. In 1923 vestigt hij zich als zelfstandig architect in 's-Gravenhage. Als architect is zijn werk veelzijdig. Hij is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp en uitvoering van diverse nutsgebouwen als ziekenhuizen en scholen maar ontwerpt ook diverse hotels en woningcomplexen. Om inspiratie voor zijn werk op te doen bezoekt hij bouwwerken in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italiƫ. Hij is lid geweest van de Bond van Nederlandse Architecten, de RK Kunstenaarsvereenigingen St. Bernulphusgilde en van Die Haghe. Ook is hij politiek actief in de Roomsch-Katholieke Staatspartij.

Bronnen

HGA Archief van de Parochie van de H. Martha bnr 1072-01.

Andere media

Laatst bijgewerkt 15 februari 2016

Website door Picturae