g01a-achterraam-hga666-1695-10874-bp1-01-k

Achter Raamstraat 10 2512 BW Den Haag

Adresgegevens

Achter Raamstraat 10
Den Haag 2512 BW

Dit gebouw op de kaart

Geschiedenis van het gebouw

1862 Op 17 november wordt het gebouw voor een school voor minvermogenden in de Achter Raamstraat geopend. In het onderwijsverslag wordt vermeld dat de nieuwe lokalen (voor die tijd) zeer doelmatig zijn ingericht.

1887 De gemeenteraad besluit tot volledige vernieuwing van het schoolgebouw. Architect-directeur B. Reinders van Gemeentewerken maakt een ontwerp voor een schoolgebouw met 12 klaslokalen waarin ook de onderwijzerswoning bijgetrokken wordt. Voor het schoolhoofd F. Snel wordt een woning gekocht in de Raamstraat.

1889 Het nieuwe gebouw met een gevel in neogotische stijl wordt in gebruik genomen.

1900-1905? De ingang wordt gewijzigd.

1930 De o.l.s. Achter Raamstraat wordt gesloten en het gebouw wordt hierna gesloopt ten behoeve van de bouw van twee gymnastieklokalen voor de HBS Raamstraat.

Gebruikers
o.l.s. Achter Raamstraat 10 (1862-1930).

Architect

Berend Reinders (1825-1890) geeft rond 1850 tekenlessen in Groningen en is opzichter bij waterstaatswerken. In Zwolle is hij van 1855 tot 1875 stadsbouwmeester en ontwerpt daar meerdere grote gebouwen waaronder de Rijks Hogere Burgerschool. Op 12 januari 1875 wordt hij benoemd tot directeur van de Gemeentewerken in Den Haag en blijft dit tot zijn dood. In deze periode pleit hij voor betere arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en zorgt hij voor uitbreiding van de Stadswerf. Er worden onder zijn leiding grote gebouwen gerealiseerd zoals de gasfabriek en bijbehorende kantoren en directiewoningen, de gemeenteapotheek, het centraal politiebureau en een groot aantal nieuwe schoolgebouwen. Reinders neemt bij het ontwerp en de begroting het aantal leerlingen als maatstaf en zorgt voor vermindering van de onderhoudskosten door degelijke bouw. De scholen zijn duurder dan bij zijn voorganger Van der Waeyen Pietersen, maar nadat hij aan het Gemeentebestuur heeft uitgelegd dat dit op den duur goedkoper is, wordt zijn visie op scholenbouw gebruikt bij toekomstige ontwerpen.

Bronnen
Onderwijsverslagen, 1862, 1887, 1889, 1930.

Archief Bouwpolitie/ Bouw- en Woningtoezicht HGA bnr 0666 1695 10874.

Andere media

Laatst bijgewerkt 29 juni 2016

Website door Picturae