HGA001414241

De la Reyweg 168, De la Reykade (1904-1929) 2571 GG Den Haag

Adresgegevens

De la Reyweg 168, De la Reykade (1904-1929)
Den Haag 2571 GG

Dit gebouw op de kaart

Geschiedenis van het gebouw

Bouwgeschiedenis

1914 De Vereeniging De Ambachtsschool te ‘s-Gravenhage vraagt subsidie aan de gemeente voor een 2e Ambachtsschool, maar het duurt tot eind 1918 dat bouw kan beginnen. De afspraak is dat het gebouw op rekening van de gemeente en in gemeentelijk beheer wordt gebouwd.

1918 De architecten J.J. Gort en D.C. van der Zwart maken een ontwerp voor een gebouw. Zwart heeft ook de leiding bij de bouw door aannemer Z. Gelens voor f 626.596. Het timmerwerk wordt door gemeentewerken gedaan.

1921 Op 18 oktober wordt het nieuwe gebouw aan de De la Reykade 168 (vanaf 1929 De la Reyweg 168 genoemd) in gebruik genomen en is eigenlijk al te klein voor de 569 leerlingen. Het gebouw bevat: 9 lokalen voor lijn- en vaktekenen, 3 lokalen voor handtekenen, 4 theorielokalen, 1 plaatwerkerij, 4 bankwerkerijen, 1 smederij, 3 instrumentmakerijen, 4 timmerwerkplaatsen, 1 schilderswerkplaats, 1 meubelmakerswerkplaats, 1 lokaal voor montagebeoefening en 1 open werkplaats.

1922 Op 2 december draagt de gemeente het gebouw over aan de Vereniging De Ambachtsschool voor de bouwkosten over. De gelden nodig voor de overdracht worden verstrekt onder garantie van het Rijk voor rente en aflossing verstrekt door de NV Nationale Verzekeringsbank gevestigd te Rotterdam.

1999 Het gebouw wordt gesloopt.

Gebruikers
Ambachtschool De la Reyweg, 2e Technische School (1914-1985)
2e Technische Avondschool

Architecten


Johannes Jacobus Gort (1875-1950)J. Gort vestigt zich in 1900 als architect in Rotterdam. Daarna werkte hij vanuit Den Haag, onder meer van 1909 tot 1916 bij Gemeentewerken te Den Haag. Hij ontwerpt diverse monumentale schoolgebouwen, die in die tijd als modern gelden, bijvoorbeeld in de Kepplerstraat, de HBS aan de 3e Van den Boschstraat en de vakschool voor meisjes aan de Louise Henriettestraat. Zijn stijl is sterk beïnvloed door Duitse voorbeelden waarmee hij door de Haagse kunstkring in 1909 georganiseerde tentoonstelling over modern Duitse bouwkunst kennis maakt. Gort levert ook enkele bijdragen aan het tijdschrift schoonheid en opvoeding. Samen met J. Ros is hij jurylid van de prijsvraag over de inrichting van een schoollokaal die in 1914 is gehouden. Hij is als assistent van prof. Evers aan de TH te Delft ook de leermeester van veel bekende architecten.

Dirk Cornelis van der Zwart (1881-1960). Hij werkt van 1915 tot 1949 bij Gemeentewerken in Den Haag en is daar lange tijd hoofdarchitect-afdelingschef. In de jaren twintig krijgt hij opdracht van directeur Lely om enkele ontwerpen van Co Brandes aan te passen tot goedkopere schoolgebouwen. Hij maakt zelf ook vele originele ontwerpen voor gemeentegebouwen, waaronder talrijke scholen zoals de HBS aan de Nieuwe Duinweg. 


Bronnen

Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der 1e Ambachtsschool te ’s-Gravenhage (1923).Vereeniging De Ambachtsschool te Gravenhage
Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan der 1e Ambachtsschool te ’s-Gravenhage (1933) .Vereeniging De Ambachtsschool te ‘s-Gravenhage.

Herman van Bergeijk (1996). Om het beeld van de school 1900-1950. In: Nederland gaat naar School p125
HGA bnr 0484 Gemeentewerken 1920-1930 doos 6 (tekeningen en bestek)

Afbeeldingen uit de beeldbank

Laatst bijgewerkt 12 oktober 2017

Website door Picturae