Edith Stein College

Louis Couperusplein 33, Lyceumplein 33 (1930-1948) 2514 HP Den Haag

Adresgegevens

Louis Couperusplein 33, Lyceumplein 33 (1930-1948)
Den Haag 2514 HP

Dit gebouw op de kaart

Geschiedenis van het gebouw

1928 Het bestuur van het R.K. lyceum voor meisjes, de Sint Willibrordus Vereniging, besluit tot nieuwbouw op het terrein van de voormalige Oranjekazerne tussen de Mauritskade en de Kazernestraat. Zij koopt daartoe een terrein van 7.000 m2 voor de prijs van f 28 per m2. Architect ir. H.J.W. Thunnissen krijgt opdracht om een voorlopig schetsontwerp te maken, zijn collega J.H. Hendricks zorgt voor de technische berekeningen. Het plan wordt goedgekeurd en het ministerie van onderwijs stelt 435.000 gulden ter beschikking voor de totale bouwkosten; meerdere grond moet het bestuur zelf financieren. Bij de school hoort een groot sportterrein en een tennisbaan.1930 In april wordt een contract getekend tussen het bestuur en aannemer J. Dubbeldam uit Voorburg. De bouw begint onder leiding van opzichter P. Hollander. In juli is de fundering zover gereed dat deken H.A.Th. van Dam de eerste steen kan leggen.

1931 Op 16 april is het gebouw gereed en wordt het plechtig geopend. Het nieuwe gebouw omvat 23 klaslokalen, waaronder enkele vaklokalen voor scheikunde, natuurkunde en tekenen en een gymnastieklokaal dat met het overblijflokaal te combineren is tot een toneel- en feestzaal. Verder werkkamers voor de rector en de leraren, de amanuensis en conciërge. De voorgevel is 66 meter breed en bevat ramen in verschillende maten van de drie boven elkaar liggende verdiepingen. De hoofdingang is duidelijk herkenbaar door een luifel boven de brede bronzen deuren met glas in loodramen en de verhoging door enkele traptreden.

1939-1940 Bouw van een nieuwe vleugel die apart afgesloten kan worden met enkele klaslokalen die ook voor avondverhuur gebruikt kunnen worden. Het ontwerp is gemaakt door architectenbureau Thunnissen en Hendricks; aannemer L. Koster realiseert de bouw die in augustus 1940 gereed is. De kosten voor bouw en inrichting bedragen f 27.000.

1961 Uitbreiding met drie noodlokalen op het terrein achter de school op de voormalige tennisbaan. Aan de voorkant worden tussen de twee ingangen een lerarenkamer, twee kleine kamers voor de conrectoren en een kleine bibliotheek gebouwd. Het lyceum krijgt de naam Edith Stein College.

1970-1971 Er komt een tweede noodbouw met vier lokalen. Het College opent ook een dependance in de Oude Molstraat 37.

1974 De school krijgt een uitbreiding met negen semipermanente lokalen, een groot tekenlokaal, een muzieklokaal, een kamer voor de conrector, een nieuwe berging en nieuw sanitair. De dependance in de Oude Molstraat 37 wordt afgestoten.

1979-1980 Uitbreiding, verbetering en herinrichting van de lokalen.

2013-2015 Na zoveel jaren intensief gebruik besluit het schoolbestuur tot ‘vernieuwbouw’. Dit betekent dat een klein deel van het oude complex nl. de entree, de gymzaal en de bijbehorende conciërgewoning niet worden gesloopt, maar dat dit wordt opgenomen in het ontwerp dat atelier PRO maakt voor het vernieuwde moderne schoolgebouw dat in oktober 2015 wordt geopend. Het  grote terrein rond de school wordt opnieuw ingericht.

Gebruikers
R.K. Lyceum voor meisjes,  Edith Stein College (1931 - )
R.K. Handelsavondschool voor meisjes (1940-1973)

Architecten

1931 Henri J.W. THunnissen (1890-1978) studeert na de HBS in 1914 af als bouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft. Hij begint rond 1916 zijn architectenbureau aan zijn zelf ontworpen woonhuis in de Carel van Byandtlaan 6. Hij werkt nauw samen met J.H. Hendricks (1880-1967) die in veel gevallen als tekenaar en interieurontwerper optreedt. In Den Haag ontwerpt Thunnissen in 1929 het kledingmagazijn Peek & Cloppenburg, in Leiden het Bonaventuracollege (1934) dat bijna dezelfde opzet heeft als het bovengenoemde schoolgebouw aan het Louis Couperusplein, in Delft de Sacramentskerk (nu Vredeskerk) en in Heiloo het psychiatrisch centrum Willibrord. Hij publiceerde regelmatig in tijdschriften zoals het Katholiek Bouwblad en het Bouwkundig Weekblad. Ook verzorgt hij cursussen voor jonge architecten via de Leergangen in Tilburg. Na de Tweede Wereldoorlog werkt hij samen met zijn schoonzoon A. van Kranendonk en vormt in 1951 met zijn zoon André Thunnissen het bureau ‘Thunnissen-Van Kranendonk-Thunnissen’

2014 Architectenbureau Atelier Pro, gevestigd te Den Haag,  is in 1976 opgericht door Hans van Beek (1942 - ), Sjoerd Schamhart (Genua 1919 - Den Haag 2007), Cees Nieuwenkamp en Ernst Verheij. De naam PRO staat voor Plan en Ruimtelijke Ontwikkeling. Vanaf het begin heeft het bureau zich onderscheiden door originele en duurzame ontwerpen op nationaal en international niveau. In Den Haag hebben zij opmerkelijke nieuwe scholen en instellingen ontworpen zoals de Haagse Hogeschool (1996), Paschalisschool (2004), The International School of the Hague (2007) en de nieuwbouw van het VCL, het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (2018)Bronnen

HGA bnr. 0963-01 Archief Sint Willibrordus Vereniging/ Lucas Onderwijs, inv nr 1117-1315.

Boeken
John Swildens, Marry Remery, Peter Motzheim Joukje Dam (2015). 100 jaar Edith Stein College. Den Haag: Edith Stein College
Gedenkboek van het Edith Steinlyceum, het vroegere RK Lyceum voor Meisjes te 's-Gravenhage 1915-1965. 's-Gravenhage, 1965

Andere media

Laatst bijgewerkt 1 mei 2019

Website door Picturae