049754

Neptunusstraat 92 Den Haag

Adresgegevens

Neptunusstraat 92
Den Haag

Dit gebouw op de kaart

Geschiedenis van het gebouw

1876 De Gemeenteraad besluit tot de bouw van een burgerschool voor uitgebreid lager onderwijs op een terrein aan de Renbaan in Scheveningen. Gemeentewerken maakt een fraai ontwerp, waarbij een gevel in neo- renaissancestijl.

1878 De nieuwe school voor uitgebreid lager onderwijs wordt in september in gebruik genomen. Het gebouw bevat acht klaslokalen en een gymnastieklokaal. Daarnaast is er een ruime dienstwoning voor het hoofd van de school in het midden. De gevel van de school is uitgevoerd in neo-renaissancestijl in baksteen met trapgevels, speklagen, ornamenten en bogen boven de deuren en kozijnen. In het onderwijsverslag van 1879 werd het schoolgebouw als 'welligt' wat al te weelderig aangeduid.

1897 Er worden twee lokalen bijgebouwd.

1903 De Gemeenteraad besluit op 13 februari dat er nog eens twee lokalen bijgebouwd mogen worden op de lokalen die enkele jaren eerder bijgebouwd waren.

1970 Na de fusie van de Neptunusmulo met het Johan de Witt-lyceum wordt het gebouw gerenoveerd en gebruikt door Museum Scheveningen, Muzee.

Gebruikers
Neptunusmulo, Kopschool voor Ulo (1878-1968)
Burgerschool, Dagschool voor jongens en meisjes Neptunusstraat, Noordstraat, Renbaan (1878-1920)

Berend Reinders (Groningen 1825 - Den Haag 1890) geeft rond 1850 tekenlessen in Groningen en is opzichter bij waterstaatswerken. In Zwolle is hij van 1855 tot 1875 stadsbouwmeester en ontwerpt daar meerdere grote gebouwen waaronder de Rijks Hogere Burgerschool. Op 12 januari 1875 wordt hij benoemd tot directeur van de Gemeentewerken in Den Haag en blijft dit tot zijn dood. In deze periode pleit hij voor betere arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en zorgt hij voor uitbreiding van de Stadswerf. Er worden onder zijn leiding grote gebouwen gerealiseerd zoals de gasfabriek en bijbehorende kantoren en directiewoningen, de gemeenteapotheek, het centraal politiebureau en een groot aantal nieuwe schoolgebouwen. Reinders neemt bij het ontwerp en de begroting het aantal leerlingen als maatstaf en zorgt voor vermindering van de onderhoudskosten door degelijke bouw. De scholen zijn duurder dan bij zijn voorganger Van der Waeyen Pietersen, maar nadat hij aan het Gemeentebestuur heeft uitgelegd dat dit op den duur goedkoper is, wordt zijn visie op scholenbouw gebruikt bij toekomstige ontwerpen.

Bronnen
Gemeenteverslag 1876 bijlage 22
Gemeentebestuur hga bnr 0353 1903-5048-1172

Afbeeldingen uit de beeldbank

Laatst bijgewerkt 7 maart 2018

Website door Picturae