HGA001-511656

Nieuwe Duinweg 6-14 2587 AC Den Haag

Adresgegevens

Nieuwe Duinweg 6-14
Den Haag 2587 AC

Dit gebouw op de kaart

Geschiedenis van het gebouw

Bouwgeschiedenis

1921 De Gemeenteraad besluit op 4 april de tot oprichting van een 6e gemeentelijke Hoogere Burgerschool met een 5-jarige cursus die in 1922 start. De eerste jaren zijn de leerlingen gehuisvest in (nood)gebouwen aan de Van den Eyndenstraat, de Laan van Meerdervoort, de Stadhouderslaan en de Paulus Buysstraat.

1924 Gemeentewerken laat aan B en W weten dat een terrein aan de Nieuwe Duinweg het meest geschikt is voor de bouw van een nieuwe school. Het natuurschoon moet zoveel mogelijk intact worden gelaten en aansluiten bij de bestaande bosjes en een nieuw park (het latere Westbroekpark). Het terrein leent zich wegens aanwezige hoogteverschillen bijzonder goed om hier eenzelfde gebouw te stichten als in de Geraniumstraat (later Stokroosplein genoemd) in uitvoering is. Dat gebouw is ontworpen door gemeentearchitect D.C. van der Zwart en omvat 20 leslokalen. De afdeling onderwijs acht in Scheveningen 15 lokalen voldoende, maar nadere berekeningen tonen aan dat de besparing zo gering is dat aan de Nieuwe Duinweg ook 20 lokalen worden gebouwd. 1925 De Habo voert het werk uit voor de afgesproken prijs van maximaal f 342.000, maar verliest veel op dit project omdat eventuele meerkosten voor de bouwmaatschappij zijn. Tijdens de bouw breekt een staking uit van de metselaars, met een handvol werkwilligen wordt doorgewerkt. De sfeer is niet geweldig want directeur Tromp van Habo is erg zuinig en gebied de timmerlieden om van de stellingen af te komen om alle spijkers die gevallen zijn op te rapen.

1926 Op 13 april 1926 wordt het gebouw aan de Nieuwe Duinweg betrokken. De verschillende delen van de school zijn symetrisch rond het middengedeelte gegroepeerd. In het midden bevinden zich de hal, het trappenhuis en de docentenkamers. In de zijvleugels zijn de leslokalen ondergebracht. Haaks op de uiteinden van deze vleugels bevinden zich de gymnastieklokalen en kleedruimten. De leslokalen zijn zeer licht door grote raampartijen aan de zuidzijde, aan de noordzijde liggen lange schoolgangen met smalle raamstroken. 
Het geheel is een fraai voorbeeld van de Haagse School stijl. De gevels zijn opgebouwd uit grote vlakken rechte baksteen, afgewisseld door siermetselwerk, betonnen draagconstructies (lateien) en natuurstenen afvoergoten. 1942 Het gebouw aan de Nieuwe Duinweg wordt in beslag genomen de leerlingen krijgen onderdak in de Johan Bilderstraat en een jaar later in 1943 wordt de 6e HBS gesloten en worden de leerlingen verspreid over andere scholen.

1945-1948 De schade aan het gebouw wordt zoveel mogelijk hersteld. De HBS wordt opnieuw geopend in het gebouw aan de Nieuwe Duinlaan en krijgt in 1948 de naam Johan de Witt-HBS.

1969 Fusies met andere scholen tot Johan de Witt Scholengemeenschap met diverse locaties in de stad.

2012 Renovatie van het gebouw voor het Maris College Belgisch Park met een technasium en atheneum voor havo en vwo.

Architect

Dirk Cornelis van der Zwart (1881-1960) werkt van 1915 tot 1949 bij Gemeentewerken in Den Haag en is daar lange tijd hoofdarchitect-afdelingschef. In de jaren twintig krijgt hij opdracht van directeur Lely om enkele ontwerpen van Co Brandes aan te passen om zo tot goedkopere schoolgebouwen te komen. Hij maakt zelf ook vele ‘originele’ ontwerpen voor gemeentegebouwen, waaronder talrijke scholen zoals deze HBS aan de Duinlaan.

Bronnen

Bronnen
Archief van Gemeentewerken (HGA bnr 0484 (1920-1929) doos 17


Slechte, C.H. (1981). Bouwen op Haagse gronden. Den Haag: Voorhoeve. p 32-33

Afbeeldingen uit de beeldbank

Laatst bijgewerkt 12 oktober 2017

Website door Picturae