059640

Raamstraat 28 2512 CA Den Haag

Adresgegevens

Raamstraat 28
Den Haag 2512 CA

Dit gebouw op de kaart

Geschiedenis van het gebouw

Bouwgeschiedenis

1866 Een oud gebouw in de Raamstraat 28 is vanaf 1866 in gebruik bij een burger dag- en avondschool.

1884 Het gebouw wordt gedeeltelijk afgebroken en opnieuw gebouwd voor de nieuw opgerichte “Hoogere Burgerschool met 3 jarigen cursus”. 

1893-1896 Het aangrenzend pand Raamstraat 26 wordt aangekocht en daarna afgebroken. Op deze plaats verrijst een nieuwe vleugel van de HBS. Deze vleugel bevat zeven lokalen, een vergaderzaal, een werkkamer voor natuurkunde en een voor natuurlijke historie. Dit biedt voldoende ruimte voor de 143 leerlingen.

1899-1900 Na aankoop van het aangrenzend perceel Raamstraat 32 en van de voormalige woning van schoolhoofd Straub op nr. 34 vindt daar een interne verbouwing plaats van de ruimten tot klaslokalen en werkruimten. De lokalen aan de straatkant kunnen nauwelijks gebruikt worden vanwege het straatrumoer. Dit wordt later gedeeltelijk opgelost door asfaltering van het wegdek.

1905 In de zomervakantie worden twee lokalen aan de achterzijde opgetrokken die uitzien op de Achterraamstraat.

1921-1922 Het aantal leerlingen is gestegen naar 176 en het gebouw wordt geschikt gemaakt voor omzetting naar een HBS met 5 jarige cursus. Op het middendeel wordt een verdieping gezet met vaklokalen en werkruimten. Het interieur wordt opgeknapt door het te schilderen in lichte kleuren en elektrisch licht vervangt het gaslicht. De kosten van de verbouwing, vernieuwing van de inventaris en de aanleg van centrale verwarming worden begroot op f 132.000. In het schoolgebouw starten steeds opnieuw openbare Hoogere Burgerscholen zoals de 2e, 3e, 4e en 5e Hoogere Burgerschool die na enkele jaren elders in de stad naar een eigen pand verhuizen.

1934 Tijdens een ingrijpende verbouwing wordt het schoolgebouw uitgebreid met nieuwe lokalen, een gymnastiekzaal en een aula die grenst aan de Achterraamstraat.

1964 Na verhuizing van de Stevin HBS wordt het gebouw enige tijd gebruikt door scholen die ruimte tekort komen.1971 Diverse culturele instellingen vinden in het oude schoolgebouw onderdak onder de verzamelnaam SCHAK, Stichting Contact Haagse Amateuristische Kunstbeoefening.2001 Ruimten in het gebouw worden tijdelijk verhuurd aan bedrijven.2005 Het schoolgebouw wordt verbouwd tot eigentijdse appartementen.

Architecten
Gemeentewerken Den Haag

Bronnen


Jaarverslagen Middelbaar Onderwijs ‘s-Gravenhage 1865-1931.


HGA Gemeentewerken 0484 (doos 17).

Afbeeldingen uit de beeldbank

Andere media

Laatst bijgewerkt 10 februari 2015

Website door Picturae