HGA001066424

's-Gravenzandelaan 185 2512 JL Den Haag

Adresgegevens

's-Gravenzandelaan 185
Den Haag 2512 JL

Dit gebouw op de kaart

Geschiedenis van het gebouw

1905 De gemeenteraad besluit op 13 februari tot stichting van een nieuwe bewaarschool nabij de Loosduinseweg, omdat een derde deel van de leerlingen in de twee laagste klassen van de nabijgelegen openbare lagere scholen geen voorbereidend onderwijs hebben gevolgd.

1906 Architect A. Schadee van Gemeentewerken maakt zes ontwerpen voor nieuwe bewaarscholen in de buurt van de Loosduinseweg. Hij vergelijkt in een nota de voor- en nadelen van de ontwerpen en adviseert over de meest gunstige ligging van de schoolgebouwen. De gemeenteraad besluit op 24 september tot de bouw van een bewaarschoolgebouw met 8 leerlokalen en 4 speellokalen aan de ’s-Gravenzandelaan / Zusterstraat. De globale begroting van f 84.500 bevat een school, een woning voor het schoolhoofd en de aanschaf van schoolmeubelen.

1908 Op 1 mei is het gebouw voltooid en kan het in gebruik worden genomen. De voorgevel met de ingang is op de hoek waar de twee vleugels met lokalen aan de zijde van de ’s-Gravenzandelaan en de Zusterstraat samenkomen. De ene deur geeft toegang tot de hal op de begane grond die ook een uitgang heeft naar de speelplaats. De andere deur geeft toegang tot de trap naar de bovenwoning van de hoofdonderwijzer(es). De beide vleugels met de lokalen hebben slechts één bouwlaag, er is geen gang, maar de lokalen zijn wel onderling verbonden en elk lokaal heeft ook een een deur naar de speelplaats. Boven de lokalen is een ruime zolder met een schuin dak. Het metselwerk bevat siermotieven en is uitgevoerd in verschillende kleuren baksteen.

1969 Het gebouw wordt ingrijpend gemoderniseerd o.a. door verlaging van de ramen aan de kant van de speelplaats, het weghalen van pilaren uit de klassen, het afbreken van de ingebouwde kasten, de vernieuwing van de toiletten en het maken van een personeelskamer.

2005-2006. De school wordt weer verbouwd. De voormalige onderwijzerswoning wordt in het schoolgebouw geïntegreerd, het houtwerk wordt geschilderd en de gevel gereinigd. De school telt nu 9 leslokalen. De verbouwing wordt uitgevoerd door aannemer Smits van Noort.

Gebruikers
Zonnehoek, kleuterschool 's-Gravenzandelaan
 (1908-1983)
 Islamitische Basisschool Al-Qoeba (2009 - )

Architect


Adam Schadee (1862-1937) is van 1891 tot 1927 architect-afdelingschef bij Gemeentewerken. Hij heeft aan het eind van de 19e eeuw de ontwerpen gemaakt voor grote gemeentelijke gebouwen zoals de Elektriciteitscentrale, de 2e gemeentelijke gasfabriek, het gebouw voor Keuringsdiensten aan de Prinsegracht, de Bank van lening, het politiebureau en de brandweerkazerne in de Duinstraat en remises van het Elektrische Tramwegnet. Voorts ontwierp hij waarschijnlijk meer dan 75 scholen waaronder monumentale gebouwen zoals de HBS aan de Stadhouderslaan, de Waldeck Pyrmontkade en de Beeklaan, maar ook heel veel lagere schoolgebouwen bijvoorbeeld aan de Wouwermanstraat en kleuterscholen in de Zusterstraat hoek ’s-Gravenzandelaan.

Bronnen

Onderwijsverslag 1908

HGA bnr 0353 inv nr 2653 Bouw van een bewaarschool aan de Zusterstraat (1904-1907). 


Afbeeldingen uit de beeldbank

Andere media

Laatst bijgewerkt 29 juni 2016

Website door Picturae