theresiastraat310-vhoogstratenks-637-497-37-1024

Theresiastraat 310 2593 AZ Den Haag

Adresgegevens

Theresiastraat 310
Den Haag 2593 AZ

Dit gebouw op de kaart

Geschiedenis van het gebouw

1957 De Christelijke Mulo Vereniging te ’s-Gravenhage heeft het voornemen een kleuterschool op te richten in de omgeving van de Spaarwaterstraat / Theresiastraat. Voor 90 kleuters zullen tenminste 3 werklokalen gebouwd moeten worden.

1958 De Gemeenteraad besluit op 17 februari 1958 medewerking te verlenen. De architecten M. Dijkerman en W. Swemle maken een ontwerp voor een drieklassige kleuterschool, met bijruimten, betegeling etc. aan de Theresiastraat dat gebouwd gaat worden door de Bataafsche Aannemers Mij voor f 107.700.

1962 Op 10 december neemt de Van Hoogstratenkleuterschool het nieuwe kleuterschoolgebouw in de Theresiastraat 310 in gebruik. De kunstopdracht in de vorm van een beeldhouwwerk met spelende kinderen wordt uitgevoerd door Sylvia Krosch voor f 2500.

1974 In het gebouw en op de speelplaats worden enige verbeteringen aangebracht.

1985 De Van Hoogstratenkleuterschool vormt samen met de Van Hoogstratenschool voor lager onderwijs een basisschool, het gebouwtje wordt opgenomen in het complex van de nieuwe basisschool.

Gebruikers
Van Hoogstratenkleuterschool (1962-1985)
Van Hoogstratenschool (1985 - )

Architecten
Architectenbureau Nijhoff, Dijkerman en Swemle.
Gerhard Nijhoff (1896-1980) heeft van 1924 tot 1955 voor 15 scholen van de Nederlands Hervormde Gemeente de gebouwen ontworpen en verbouwingen gerealiseerd. ‘De onder leiding van de heer Nijhoff gebouwde scholen hebben het kenmerk van een solide constructie en zijn doelmatig en functioneel ingericht. (Troost p. 21). Zijn eerste werk voor dit bestuur is de verbouwing van de weeshuisschool in de Koningstraat 3 in 1924. In 1926 maakt hij het ontwerp voor een schoolgebouw in de Draaistraat dat nog steeds bestaat in 2015. Zijn laatste werk in de Nieuwersluisstraat 34 realiseert hij in 1954 met M. Dijkerman en W. Swemle.

Bronnen
J.L. Troost, Grepen uit de geschiedenis van de scholen der Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage 1843-1977 en van de scholen uitgaande van de Christelijke Mulovereniging te ’s-Gravenhage 1905-1977. ’s-Gravenhage (1977) p187-191
50 jaar Van Hoogstratenschool 1967, Gedenkboekje. - Bibl. HGA, sign. 18 C f 84

Andere media

Laatst bijgewerkt 5 december 2018

Website door Picturae