g01?-tinaarlostraat-8-12

Tinaarlostraat 10-12 2545 RB Den Haag

Adresgegevens

Tinaarlostraat 10-12
Den Haag 2545 RB

Dit gebouw op de kaart

Geschiedenis van het gebouw

1950 Burgemeesters en Wethouders besluiten op 15 september om een commissie van overleg in te stellen van besturen van verschillende denominaties. Directe aanleiding is het grote tekort aan schoolruimte vanwege de oorlogsomstandigheden en de explosieve groei van het aantal geboorten. Het Ministerie van Onderwijs is bereid om tien scholen extra toe te staan met 80 lokalen in Morgenstond in de periode 1952-1954 op basis van uniforme plannen die ontworpen zijn door architectenbureau Tijen en Maaskant en door de fa. Zwolsman verder uitgewerkt worden in samenwerking met Gemeentewerken. Er is berekend dat de bouwkosten van de serie minimaal 10% lager zullen zijn dan in de richtlijnen van het Ministerie is verwerkt.

1953 Elke school bevat op de begane grond vier leslokalen van 8,60m x 6,50m, een vaklokaal van10m x 6,60m, een kamer voor het hoofd, een personeelskamer, een bodekamer, een hal met portaal en berging voor leermiddelen en fietsen. Op de verdieping zijn zeven leslokalen, twee vaklokalen, een hoofdenkamer, een personeelskamer en bergplaatsen. De verdieping kan als afzonderlijke school gebruikt worden met een eigen ingang. De gemeenteraad besluit op 13 april 1953 en 10 augustus 1953 tot de bouw van de serie 17 klassige scholen door n.v. Aannemersbedrijf v.h. Zwolsman. De bouwtijd wordt geschat op ca zeven maanden. Dit komt door de toepassing van systeembouw met een staalskelet en grote glaswanden in de gevels van de klaslokalen en gangen. De scheidingswanden zijn opgebouwd uit betonstenen. Achteraf is gebleken dat de bouwkosten relatief laag zijn geweest, maar dat de onderhoudskosten hoog zijn door noodzaak tot extra verwarming en ook dat de geluidshinder storend is.

1954 Enkele lokalen van het nieuwe gebouw worden in gebruik genomen door de openbare lagere school Tinaarlostraat, vanaf 1957 de Leonard Roggeveenschool genoemd. De Talmaschool voor gereformeerd onderwijs mag acht lokalen in gebruik nemen.

1955 De Gemeenteraad besluit tot de bouw van twee gymzalen bij de scholen.

1957 De Leonard Roggeveenschool verhuist naar een nieuw gebouw Tinaarlostraat 14. De vrijgekomen lokalen worden gebruikt door de Christelijke school voor mulo, die in 1968 een mavo-afdeling is van de scholengemeenschap Overvoorde.

1971 De Talmaschool wordt op 1 augustus samengevoegd met de Prof.mr. A. Anemaschool.

1972 De mavo gebruikt nu het hele gebouw. Op de gevel mag met grote bronzen gevelletters aangegeven worden: Christelijke Scholengemeenschap Overvoorde.

1999  De Gemeente Den Haag draagt de gebouwen Tinaarlostraat 8-12 over aan de Stichting ROC TRE groep die het gebied gaat herontwikkelen .

Gebruikers
o.l.s. Tinaarlostraat (1954-1957)
Talmaschool (1954-1971)
Christelijke nationale school voor ulo Moerwijk-Morgenstond (1957-1968)
Christelijke Scholengemeenschap Overvoorde, afd. mavo (1968-1999?)
Tinbergen College MEAO dependance (1971 -  na 1982)
2e Christelijke Handelsavondschool (1962-1974)

Architecten
Architectenbureau Van Tijen & Maaskant is in 1937 gestart door Huig Aart (Hugh) Maaskant (1907-1977) en W. van Tijen (1894-1974). Van Tijen bouwt begin Jaren dertig de eerste galerijflats in Rotterdam. Hij is geïnteresseerd in nieuwe materialen en technieken, zoals staalskeletbouw en betonnen platen, waardoor de vloeren vrij ingedeeld kunnen worden. Van 1937 tot 1955 werkt hij samen met zijn medewerker Maaskant die mede-eigenaar wordt van het architectenbureau Tijen en Maaskant. Zij zijn vooral actief geweest in de wederopbouwperiode in Rotterdam, Vlaardingen en Den Haag. Van Tijen wordt beschouwd als een van de grondleggers van de sociale woningbouw. Hij ontvangt in 1969 de staatsprijs voor beeldende kunst en architectuur.
Maaskant maakt na de 2e Wereldoorlog een studiereis naar Chicago en bestudeert daar het concept van bedrijfsverzamelgebouwen. Dit resulteert in het ontwerp van het Groothandelsgebouw. Eind Jaren veertig, begin Jaren vijftig heeft het duo veel grootschalige woningbouwprojecten gerealiseerd in Delft en Rotterdam. In Den Haag zijn zij vooral bekend geworden door het ontwerp van de 17 klassige staalskeletscholen die in series gebouwd zijn de firma Zwolsman.

Bronnen
Archief van het Gemeentebestuur 1953-1990 bnr 0828 inv nr 8416
Onderwijsverslagen en schoolgidsen 1954, 1955, 1957, 1972, 1985
1999-RIS22709_990929 ruil-ter

Andere media

Laatst bijgewerkt 20 juni 2018

Website door Picturae