prinses marijke koningin beatrix

Abraham van Beyerenstraat 1c (nieuwbouw) 2525 TA

Adresgegevens

Abraham van Beyerenstraat 1c (nieuwbouw)
2525 TA

Dit gebouw op de kaart

Geschiedenis van het gebouw

Architect
Faro architecten Lisserbroek / Hugo de Clercq

Aannemer
Hurks van der Linden

Foto
Jeroen Musch

Een dubbele basiss­chool op de plaats van twee oude scholen.

Dit gebouw huisvest voorsc­holen, twee grote basiss­c­holen van ver­schil­lende gezindten, kinderen, sportv­erenigin­gen, de Ghanese kerk, onder­wi­jz­ers, vol­wassenene­d­u­catie en is een ont­moet­ingsruimte voor buurtbewon­ers.

De twee scholen hebben meerdere eigen ingan­gen, en een eigen ingang voor gymzalen die ook door der­den wordt gebruikt buiten schooltijd.

Het blok is tot aan zijn rooil­i­j­nen vol­ge­bouwd.

De gevels wor­den bepaald door robu­ust met­sel­w­erk, gelardeerd met poorten en echte school­ra­men. De aller­jong­sten hebben afge­zon­derde en afs­luit­bare kleine plein­t­jes.

Op het school­plein staat een grote boom want op een school­plein hoort een boom. Beide scholen hebben een grote hal.

Andere media

Laatst bijgewerkt 4 juni 2015

Website door Picturae