h1-1945-k5-6-gerardus-majella-stw

Basisschool Maerten van den Velde, R.K. Jongensschool Gerardus Majella (1920 - )

Locaties

Historisch overzicht

1920 Het RK kerk-/schoolbestuur van de Laurentiusparochie in Stompwijk koopt de openbare jongensschool aan de Dr. Van Noortstraat 68 van de Gemeente. Op 6 december 1920 wordt de school als RK lagere jongensschool in gebruik genomen door 103 leerlingen onder leiding van hetzelfde schoolhoofd J. Fleuren en de drie aanwezige leerkrachten.

1927 De jongensschool wordt vergroot en op 3 oktober plechtig heropend.

1930 De school wordt opnieuw vergroot.

1931 De heer Fleuren neemt op 1 december na 34 jaar afscheid als hoofd van de school. Zijn opvolger is de heer J. Boogmans.

1940-1945 Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de scholen gevorderd door Duitse militairen om als kazerne dienst te doen. De lessen worden op verschillende plaatsen voortgezet, o.a. in de zusterschool, het patronaat en bij particulieren en winkels.

1948 Het begin van het nieuwe schooljaar wordt voortaan verzet van 1 april naar 1 september. Er zijn ca 150 leerlingen.

1958 Op 8 december wordt een nieuw schoolgebouw aan het Hazepad ingewijd en in gebruik genomen.

1966 Op 1 augustus worden de jongens- en meisjesschool Maria Onbevlekte Ontvangenis samengevoegd en ontstaat een gemengde school onder de naam Gerardus Majellaschool.

1968 De zusters verlaten de school.

1972 Dependance van nr. 90. De naam van de school wordt gewijzigd in Maerten van den Velde.

1985 De school fuseert met de Jacinta kleutertuin en de naam wordt gewijzigd in Maerten van der Velde. De school krijgt een dependance Dr. van Noortstraat 89.

1986-1988 Dependance op nr. 90.

1989-2002 Dependance op 92.

2018 Nieuwbouw. De school wordt gehuisvest in het Kulturhus.

Schoolhoofd / Directie

J. Boogmans (1931-1965)
A.H.v.d. Put (1965-1974)
A.P.M. Olyhoek (1974-1980)
C.J. Schalken (1981-1986)
mw. C.A.I. Meyer-De Jong (1986-1993)
C.A.J. Havik (1993-   )
P. Witteman (vermeld 2010)
K.J. (Kees Jan) Visser (2014 - )

Schoolbestuur

RK Bestuur van de Laurentiusparochie Stompwijk

Stichting Katholiek Onderwijs Leidschendam/ De Jakobsladder (1958 - 2007)
Stichting Panta Rhei (2007 - )

Andere media

Bronmateriaal

Krantenartikelen

1958, 9 december (HaagseCourant): Nieuwe jongensschool geopend

1965, 25 september (Haagsche Courant): Afscheid van schoolhoofd dhr. J Boogmans sinds 1931 hoofd van de school

2002, 10 oktober (Het Krantje): Maerten vd Veldeschool kinderboekenweekIn het teken van de zee

2004, 21 oktober (Krantje Voorburg): Leerlingen van de Maarten v.d. Veldenschool doen mee met een tekenwedstrijd voor de Internationale Vredesposter, thema Geef Vrede een Kans
2004, 4 november (Het Krantje): Directeur Stompwijkse basisschool Kees Havik 40 jaar in het onderwijs Maerten v.d,. Veldenschool

2005, 7 april (Het Krantje): Druk bezochte afscheidsreceptie voor meester Kees Havik 40 jaar Maerten v.d. Veldenschool in Stompwijk

2007, 26 april (Leidschendammer):Niet alleen de leerlingen van groep 7 maar ook opa en oma┬┤s deden mee aan het verkeersexamen op de Maerten van den Veldenschool Stompwijk

2010, 14 oktober (Het Krantje): Feest op Maerten van der Velde school Stompwijk: directeur P. Witteman 40-jarig jubileum in onderwijs

2017 14 december (Het Krantje): Binnen jaar nieuwe Maerten v.d. Veldeschool

2018, 18 december (Het Krantje):De geplande verhuizing van basisschool Maerten van der Velde uit Stompwijk naar het Kulturhus is vertraagd. Volgens de planning zou de verhuizing tijdens de Kerstvakantie plaatsvinden, zodat de leerlingen in het nieuwe jaar hun nieuwe onderkomen konden betrekken

Laatst bijgewerkt 7 maart 2019

Website door Picturae