div-lusthof-024-AL

Basisschool De Lusthof, Theresiaschool (Voorburg) (1927 - )

Lusthofschool

Locaties

Historisch overzicht

1927 Het kerkbestuur van de Parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart opent op 8 september de Sint Theresiaschool in de Lusthofstraat 7 dicht bij de kerk aan de Laan van Nieuw Oosteinde. In het gebouw, dat zes lokalen bevat, starten vier klassen met meisjes en jongens die lager onderwijs volgen. Op de begane grond zijn twee klassen voor de fröbelschool die al 70 kleuters telt. De leiding van de school berust bij zuster Humiliana Seelen van de congregatie van de Zusters Dominicanessen die een klooster hebben aan de Schenkkade in Den Haag.

1930 Inmiddels is een apart gebouw in de Lusthofstraat 9 gereed en de kleuters verhuizen in november naar het nieuwe gebouw dat bestemd is voor de St. Theresiabewaarschool.

1933 De jongens verhuizen naar een eigen school aan de Lusthofstraat 13,  de Sint Antoniusschool.1940 Tijdens de Tweede Wereldoorlog overnachten op 13 mei 1250 vluchtelingen in het scholencomplex, die daarna bij particulieren in Voorburg worden ondergebracht.

1948 Tijdens de naoorlogse jaren neemt het ruimtegebrek in de parochiescholen toe. Er wordt gewoekerd met de ruimte en er worden plannen gemaakt voor nieuwbouw die niet zijn doorgegaan.

1954 De eerste oudercommissie voor de drie scholen wordt opgericht.

1958 De Theresiaschool krijgt twee nieuwe lokalen die op palen staan zodat een deel van de speelplaats overdekt is. De zusters Dominicanessen kunnen geen nieuwe leerkrachten meer leveren vanwege gebrek aan zusterroepingen en nieuwe taken in de missie. Zr Caeciliana kan voorlopig aan de school verbonden blijven.

1964 De eerste en tweede klassen worden gemengd. Dat wil zeggen dat er jongens en meisjes in dezelfde klas zitten.

1971 Het aantal leerlingen daalt en alle lagere schoolleerlingen zijn nu gehuisvest in het gebouw van de Theresiaschool aan de Lusthofstraat 7. De naam van de school verandert in De Lusthof. De Sint Antoniusschool houdt op te bestaan.

1972 Het kerkbestuur houdt zich steeds minder uitvoerig bezig met de schoolzaken. Met de besturen van de andere katholieke parochies wordt een katholiek schoolbestuur opgericht de Katholieke Onderwijsstichting Voorburg KOV.

1977 In het schooljaar 1977-1978 wordt het vijftigjarig jubileum van de scholen waaruit De Lusthof is ontstaan gevierd. Voor het eerst wordt een zomeravondfeest gevierd; het begin van een jaarlijkse traditie.

1982 Het schoolgebouw wordt na een grondige verbouwing en modernisering van de klaslokalen heropend.

1985 Met de Theresiakleuterschool wordt de RK Basisschool De Lusthof gevormd.

1996 Het aantal leerlingen groeit door maatregelen van het rijk tot schaalvergroting. Het gebouw van de voormalige Antoniusschool Lusthofstraat 13 wordt opnieuw in gebruik genomen. In 1999 wordt de 500e leerling ingeschreven.

2003 Het 75-jarig jubileum wordt uitbundig gevierd. Er vinden gesprekken met de gemeente plaats over nieuwbouw en renovatie.

2007 De oude gebouwen van de Theresiaschool voor meisjes en de oude kleuterschool worden gesloopt en vervangen door een nieuwbouwgedeelte dat een geheel vormt met het gemoderniseerde gebouw van de voormalige Sint Antoniusschool. Het nieuwe gebouw krijgt het adres Lusthofstraat 11.

Schoolhoofden / Directie

zuster Humiliana Seelen (1927-….)

zuster Caeciliana (vermeld 1959)
L.J.W. Lazeroms (1978-1979)
A.M.M. Tillekens (1979-2004)
F.J.M. (Frans) Klaassen  (2004 - )

Schoolbestuur
Kerkbestuur Parochie O.L. Vrouw Hemelvaart (1927-1972)
Stichting Katholiek Onderwijs Voorburg (1972-1982)
Stichting Katholiek Onderwijs De Jacobsladder (1982-2006)
Stichting Panta Rhei (2006 - )

Andere media

Bronmateriaal

Archief Basisschool De Lusthof

Krantenartikelen

2002, 14 februari (Krantje Voorburg): Nationale kinderkrant voor de leerlingen van De Lusthof staatssecretaris Gijs de Vries
2002, 15 augustus (Krantje Voorburg): Marloes Zuyderwijk echtgenoot van Raadslid Basischool De Lusthof 25 jaar in het onderwijs

2003, 5 juni (Het Krantje): 75 jaar Lusthofsschool met gemeentelijke onderscheiding

2004, 29 april (Krantje Voorburg): Afscheid oud directeur Ton Tillekens van Lusthofschool. Na het onstaan van de Jakobsladder door fusie van de Katholiekonderwijsstichting Voorburg en RK Schoolbestuur Leidschendam
2004, 17 juni (Krantje Voorburg): Leerlingen Lusthofschool tonen Burgemeester Van Haersma Buma hoe een kindvriendelijke school zou kunnen zijn

2005, 27 januari (Het Krantje): Voorburgse scholieren Rianne Mallée van de Lusthofschool en Bram van Leeuwen van de Casimirschool winnen prijzen voor vredesposters
2005, 11 februari (Haagsche Courant): Lusthofschool mag nieuwe school bouwen aan de Lusthofstraat
2005, 22 februari (Haagsche Courant): Lusthofschool winnaar van actie schoolbrengdag. Bijna geen autovervoer. Prijs van 750 euro voor verkeersproject

2010, 25 maart (Het Krantje): Lusthofschool wint 'prikactie', meeste afval verzamelt

2011, 20 juni (Het Krantje): Lusthofschool wint opnieuw RaboMolenloop met 2.5 km loop

2016, 9 november (Het Krantje): Winnaars Vredesposterwedstrijd bekend. Winnaar publieksprijs Wasilis Kiakos

2017,31 oktober )Het Krantje): Fietsverlichtingsactie, daar deden zowel de basisschool Sint Maarten, basisschool De Lusthof, als scholengemeenschap Veurs College mee met de verlichtingsactie van de ANWB om met elkaar het fietsverkeer veilig te maken.
2017, 7 november (Het Krantje):  De spanning was om te snijden op woensdagmiddag 1 november in de Bibliotheek aan de Vliet in Voorburg. Het was de grote finale van de Lions International Vredesposterwedstrijd. Eline Zanten leerling van groep 8a, kreeg de publieksprijs

2018, 17 maart (Het Krantje): Wanneer ben je rijk? Die vraag stond deze week centraal in de Week van het Geld op de Lusthofschool, met wethouder Nadine Stemerdink

Link website van de school


Laatst bijgewerkt 7 maart 2019

Website door Picturae