LF1985314

Bernadette's Kleuterhof (Leidschendam) (1957-1985)

Locaties

Historisch overzicht

1957 Pastoor Buys van de Petrus en Paulusparochie neemt het initiatief om een katholieke kleuterschool te starten volgens de werkwijze van Maris Montessori. Mej.J.J. van de Togt, de toekomstige hoofdleidster, helpt ijverig mee met het verzamelen van de benodigde handtekeningen. Op 1 maart start een Montessorikleuterklas met 40 kinderen voorlopig in het gebouw van de St. Jansschool aan de Van Ruysdaellaan.

1958 Intussen worden met het nieuwgevormde stichtingsbestuur voor de RK scholen plannen gemaakt voor een semi-permanent gebouwtje met drie klassen aan de Prins Bernhardlaan. Deze wordt in september ingewijd en in gebruik genomen.

1978 Vanaf het begin zijn er ruim voldoende aanmeldingen. Het twintigjarig bestaan wordt feestelijk gevierd. Het semipermanente gebouw wordt afgebroken en de kleuters verhuizen naar het lagere schoolgebouw aan de Van Ruysdaellaan.

1985 De Bernadettes Kleuterhof vormt met de lagere school St. Maria op 1 augustus de basisschool Maria Bernadette.

Schoolhoofden
Mw. A.v.d. Togt (1958-1964)
Mw. H.A.M. Schrijvers (1964-1985)

Bestuur
Stichting R.K. Schoolbestuur Leidschendam

Bronmateriaal

Krantenartikelen
1983, 9 april (LeidseCourant): Gouden jubileum schoolbestuur

1985, 17 april (LeidseCourant): Bassischool in voormalige bibliotheek

Laatst bijgewerkt 1 oktober 2018

Website door Picturae