emmaus-dag-3-buiten-picknick3

Samenwerkingsschool Emmaüs (Leidschendam) (1983 - )

Locaties

Historisch overzicht

Samenwerkingsschool Emmaüs (Leidschendam) (1983 - )

1983 Start van een van de eerste RK-PC Samenwerkingsscholen (SWS)  in Nederland, in een tijdelijke locatie aan de Prinsenhof 17-19.

1985 In juli verhuist de lagere school en de kleuterschool De Kleutertuin naar een nieuw schoolgebouw in de wijk ’t Lien aan de Leenkamp 7-9. Bij de invoering van de Wet op het Basisonderwijs wordt per 1 augustus de basisschool Emmaüs gevormd.

1987-1989 Door snellere toename van het aantal leerlingen worden eerst drie en twee jaar later nog drie lokalen bijgeplaatst voor de SWS Emmaüs. De groei is zo groot dat de ouders zelf een groot bedrag lenen om een noodlokaal te plaatsen.

2004/2005 Verbouwing en gedeeltelijke vernieuwing/uitbreiding van het schoolgebouw.

2017 De school telt ca 550 leerlingen, die verdeeld zijn over 20 groepen. In opdracht van het bestuur van Lucas Onderwijs maakt Topos architecten een ontwerp voor een vernieuwd multifunctioneel gebouw met extra vaklokalen en ruimte voor kinderopvang. 

Schoolhoofden
A. van Oosterom (1983 - 2002

J. (Joost) Heemskerk (2014 - ) 

Schoolbestuur
Bestuur SWS Emmaüs (1983-1998)
Lucas Onderwijs (1998 - )

Bronnen
Schoolgids van de Emmausschool 2017-2018

Website van de school

Andere media

Bronmateriaal

Krantenartikelen
1987, 11 maart (LeidseCourant): Kamerlid bezoekt school

1988, 13 oktober (HetLeidschendamseKrantje): 75 jaar prot. chr. onderwijs in Leidschendam

2005, 20 januari (Het Krantje): Emmaüsschool tijdelijk van de Leenkamp naar de Veurse Achterweg derde etage voormalig kantoorgebouw Zürich. Zorgen van Dhr. Steenbergh en andere ouders over straling telefoonmasten

2006, 2 februari ( Het Krantje): Samenwerkingsschool Emmaus geopend na flinke verbouwing en uitbreiding

2008, 18 juni (Het Krantje): Emmausschool Leidschendam wint finale zangwedstrijd provincialecompetitie                                                                   2008, 2 november (Het Krantje): Feestweek samenwerkingsschool Emmaus 25-jarig bestaan, jubileum D. Bredels 25 jaar leerkracht en directeur A. van Oosterom 40 jaar

2009, 9 april (Voorburgse Courant): Basisschool Emmaüs uit Leidschendam wint landelijk certificaat "Sportactieve school" 2009

2011, 30 juni (Het Krantje): Na 28 jaar directeur samenwerkingsschool Emmaus neemt A. van Oosterom afscheid                                                                                             2011, 21 november (Het Krantje): Emmaüs meest groene klas, groep 7 wint wedstrijd

2013,9 oktober (Het Krantje): Lopen voor je eigen klasgenootje. Startschot scholensponsorloop vanaf de Emmaüs

2015, 18 maart (Het Krantje): Tijdelijke evacuatie basisschool Emmaüs wegens brandmelding                 2015, 17 juli (Het Krantje): Deel leerlingen basisschool Emmaüs naar Zürichgebouw (tijdelijk i.v.m. uitbreiding school) 

                                                                                                    2015, 18 november (Het Krantje): Wiljan Blom winnaar plaatselijke Vredesposterwedstrijd

2016, 8 november (Het Krantje): Samen met een groepje leerlingen van basisscholen Emmaüs en De Tandem en een zebra nam wethouder Floor Kist (verkeer) maandag de nieuwe schoolzones in 't Lien officieel in gebruik


Link website van de school

Laatst bijgewerkt 5 juli 2018

Website door Picturae