a-1975-5h-huygens

Huygens Lyceum (Voorburg) (1946-2006)

Locaties

Historisch overzicht

1946 Omdat in de laatste oorlogsjaren positieve ervaringen zijn opgedaan met de opvang van 80 leerlingen die hun Haagse scholen niet konden bereiken, wordt een comite gevormd om in Voorburg zelf een middelbare school op te richten. De gemeente is bereid om een startsubsidie te geven aan de op te richten school. Op 1 september 1946 start het lyceum (d.w.z. hbs en gymnasium) met 60 leerlingen, verdeeld over 7 klassen in het lege gebouw van de tuinbouwschool aan de Westvlietweg 9. De ruimte is beperkt daarom wordt bij de toelating een strenge selectie toegepast.

1947-1948 De snel groeiende school krijgt tijdelijk onderdak in een pand aan het Oosteinde 100 in Voorburg dat een zaadhandelaar daarvoor als pakhuis gebruikte. Aan het einde van het schooljaar krijgt architect ir. H. Geistdorfer opdracht Huize Middenburg aan het Westeinde 28 te verbouwen.

1949 Op 24 januari wordt Huize Middendorp officieel als school in gebruik genomen. Intussen worden plannen uitgewerkt voor nieuwbouw.

1952 De school verhuist in mei naar het nieuwe gebouw aan de Carel Vosmaerstraat 1. Op 20 september wordt het gebouw officieel geopend.

1963 Het Huygenslyceum is nauw betrokken bij landelijke vernieuwingen in het wiskunde onderwijs en het ministerie wijst het lyceum aan als experimenteerschool voor nieuwe onderwijsvormen.

1966 Het aantal leerlingen is gestegen tot 700 leerlingen die verdeeld zijn over 31 klassen, zij krijgen les van 60 docenten.

1972 De eerste wekelijkse computerles voor leerlingen van 4 vwo en 3 havo start. Het is de eerste school in Nederland waar computeronderwijs wordt gegeven. Er wordt voor diverse vakken onderwijs gegeven in modules en er is een nauwe samenwerking met de openbare bibliotheek in Voorburg. De school mag experimenteren met een extra havo-klas voor leerlingen van de Thomas More-mavo.

1984 De school wordt aangewezen als experimenteerschool voor burgerinformatica.

1991 Het experiment met Thomas More Mavo de mondt uit in een fusie per 1 augustus.

1993 De didactische aanpak wordt ingrijpend gewijzigd, de leerlingen hebben voortaan lesuren van 60 minuten waarvan een half uur wordt gewijd aan instructie en een half uur aan zelfstandig werken. De voortgang van de leerlingen wordt in een leerplanner vastgelegd en met de leraren besproken.

2003 De gemeente Leidschendam-Voorburg en de Stichting Scholengroep Spinoza sluiten een convenant over de samenvoeging op termijn van College 't Loo en het Huygenslyceum in een nieuwe school Gymnasium Novum op één locatie.

2006 Het Gymnasium Novum wordt geopend en blijft tot 2009 op twee locaties gehuisvest.

2009 Alle leerlingen van het Gymnasium Novum worden tijdelijk gehuisvest aan de Rijnlandlaan tot de opening van het gerenoveerde gebouw van het voormalige Huygens Lyceum met de hoofdingang aan de Aart van der Leeuwkade 1 in 2010.

Directie
dr. J.J. Ernstman (1946-1959)
drs. G.A.E. Engberts (1959- )
drs. E.H.W. Kamman-Kroese (vermeld 1995)

Schoolbestuur

Bestuur van de Vereniging het Huygens Lyceum (1946 - )
College van bestuur van de Stichting Scholengroep Spinoza (2006)

Andere media

Bronmateriaal

Tuil, K. Van (2005). Thomas More Uloschool en Hugenslyceum. In: Voortgezet onderwijs in Voorburg. Historisch Voorburg jrg 11 nr 2 p.55-62

Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg 1940-1955, inv nr 900-902

Krantenartikelen

2004, 26 februari (Voorburgse Courant): Leraar Herman Gazendam 25 jaar sportdocent op Huygens Lyceum, organiseert voor 12 de keer skikamp voor eerste en zesde klas naar Italiaanse Alpen, 51 ste lustrum.

2006 20 maart (Haagsche Courant): Scholieren Huijgenslyceum bedenken nieuw onderdeel maatschappijleer, e-mailhulpen die ouderen begeleiden op de computer, ze zoeken versterking

2006, 29 juni (Voorburgse Courant): Leerlingen van het Huygenslyceum laten als start van het jubileumjaar 60 jaar, zesduizend vliegers in Scheveningen de lucht in

2006, 29 juni (Leidschendammer): 60-jarig bestaan is het laatste lustrum van het Huygenslyceum. volledige fusie met College ´t Loo verandert de naam in Novum

2006, 27 juli (Voorburgse Courant): Fusienaam Novumgymnasium voor Huygenslyceum en het Loo gymnasium. Huygens hoort bij Voorburg, verlies van de naam jammer

Gymnasium

Laatst bijgewerkt 16 november 2017

Website door Picturae