0545_188_036

Thorbecke Scholengemeenschap / Lyceum, 1e Gemeentelijke HBS (1865-1984)

Locaties

Historisch overzicht

Periode Westeinde 47
1865
De 2de afdeling van het Gemeentelijk gymnasium wordt afgesplitst als de zelfstandige (Eerste Gemeentelijke) Hogere Burgerschool met 5-jarige cursus. Westeinde 47, hoek Vleerstraat. Ingang van de HBS was aan de Veerstraat, die van het gymnasium aan het Westeinde.

Periode Bleijenburg 38
1874 De HBS betrekt een nieuw gebouw aan het Bleijenburg naar ontwerp van B. Reinders, architect-directeur van gemeentewerken.

1901 Er worden meisjes toegelaten.

Periode 3e Van den Boschstraat 22 /Theresiastraat 8
1913 De HBS betrekt nieuwbouw aan de 3de van den Boschstraat in het gebouw aan het Bleijenburg komt de Dalton HBS voor meisjes.

1948 De naam wordt Thorbecke HBS.

1957 De HBS wordt Thorbecke-lyceum genoemd.

1965
Het adres van het Thorbeckelyceum wordt ten gevolge van een wijziging in de straatnaam en de huisnummers van de 3e Van den Boschstraat gewijzigd in Theresiastraat 8. Op 15 januari viert de school het 100-jarig bestaan.

1968 Door fusie met de Hannie Schaftschool voor ulo ontstaat de Thorbecke Scholengemeenschap met een dependance tot 1978 aan Isabellaland 253.

1984 De Thorbecke Scholengemeenschap wordt opgeheven. . 

Directie
J.H. van Sillevoldt (1865-1873)
dr. A.T. van Aken (1973-1877)
dr. J.D. van der Waals (1877)
dr. W.F. Koppeschaar (1877-1883)
dr. E.H. Groenman (1883-1900)
dr. C.J.J. Ninck Blok (1900-1910)
dr. A.D. van der Harst (1910-1922)
dr. J.F. Kröner (1922-1945)
dr. J.N. van den Ende (1946-1971)
ir. A. van Veen (1971-1977)
W.H. Rozendaal (1977-1984)

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Archief
Dit archief berust bij het Haags Gemeentearchief: HBS met vijfjarigen cursus, sedert 1901 Eerste HBS met vijfjarigen cursus, sedert 1948 Thorbecke HBS, sedert 1957 Thorbeckelyceum, sedert 1968 Thorbecke-scholengemeenschap, 1865 - 1984, beheersnummer: 545, inv.nr. 1-381

Boeken
Overzicht van Haagse scholen: handleiding en indexen openbare scholen 1852-1991 / Jan van Wandelen. - Nr. 129. - Haags Gemeentearchief, 1992

De Hoogere Burgerschool met Vijfjarigen Cursus voor Jongens te 's-Gravenhage sedert hare oprichting in 1865; bijlage bij het jaarverslag der School van 1890 [bibliotheek HGA E n 125]

De Hoogere Burgerschool met vijf-jarigen cursus Westeinde-Bleijenburg-3de Van den Boschstraat, 9 Januari 1865-9 Januari 1925. [bibliotheek HGA E n 136]

1e Gemeentelijke Hoogere Burgerschool. Thorbecke-Lyceum 's-Gravenhage 1865-1965. Jubileumboek

Jubileumboek 1e gemeentelijke Hoogere Burgerschool Thorbecke-lyceum: 1965 – 1984, Thorbecke scholengemeenschap , ’s-Gravenhage; Westeinde Blijenburg 3e van den Boschstraat Isabellaland Theresiastraat

Dr.J.N. van den Ende, Beperking van het zittenblijven; een experiment op de Thorbecke-HBS in Den Haag

Artikelen
E.H. Groenman, De Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus voor jongens te 's-Gravenhage, sedert hare oprichting in 1861. in : Jaarboek Die Haghe1892, 51-55: Beschrijving van de organisatie en resultaten van het onderwijs van de school aan het Blijenburg.

Eigen tijdschriften
Klimop; officieel orgaan van de schoolvereniging van de 1e Gemeentelijke H.B.S., 1946-1968
Mededelingen eerste gemeentelijke hogere burgerschool te 's-Gravenhage, 1946-1947
Mededelingen Thorbecke-H.B.S. te 's-Gravenhage. 1950-1956
Mededelingen Thorbecke Lyceum te 's-Gravenhage, 1957-1967
Mededelingen Thorbeckegemeenschap te 's-Gravenhage 1968 -.
De Thorbecker, 1969 -
De Thorbecke krant; Thorbecker dagblad [1975]

Krantenartikelen
1953, 2 april (Nieuwe Haagsche Courant): Nieuwe onderwijsmethode1953, 21 augustus (Haagsche Courant): Portrettengalerij van Directeuren1953, 3 september (HC): Aanbieding portrettengalerij

1954, 14 april (HC): Toneelavonden


Laatst bijgewerkt 31 januari 2019

Website door Picturae