1931-ndv-001 esc-jacobus-k300

Internationaal College Edith Stein, Edith Stein-lyceum, R.K. Lyceum voor meisjes (1915- )

Ook bekend onder:

  • Internationaal College Edith Stein(
  • R.K. Lyceum voor meisjes (1915-1962)

Locaties

Historisch overzicht

1915 Op 12 september 1915 opent de voorzitter van het kerkbestuur van de Sint Antonius Abt parochie een R.K. Lyceum voor meisjes in de Cornelis Jolstraat 117 in Scheveningen met 15 leerlingen. Dit betekent dat de school een gymnasium en hbs opleiding biedt na een tweejarige gemeenschappelijke onderbouw. Het 1e lyceum is in 1909 in Den Haag gestart, het R.K. Lyceum voor meisjes is het 2e in Nederland.

1916 Vanaf 1 april is de school gevestigd in een gehuurd herenhuis in de Amaliastraat 13 en in 1919 wordt het naastgelegen pand op nr 11 ook door de school gebruikt. 1920 In 1920 wordt het bestuur overgedragen aan de Sint Willibrordus Vereniging. Een Curatorium dat sinds 

1915 nauw bij de school is betrokken adviseert het bestuur bij benoemingen van leraren e.d.

1931 Op het voormalige terrein van de Oranje Kazerne aan de Mauritskade wordt een nieuw schoolgebouw geopend. Het plein voor de school wordt Lyceumplein genoemd. Het aantal leerlingen groeit sterk door de goede naam van de onderwijskwaliteit en de vele culturele activiteiten. Er is ook een MMS afdeling gestart.

1953 Het adres verandert van Lyceumplein in Louis Couperusplein 33.

1961 De naam verandert in Edith Stein Lyceum.1971 De Sint Michael Mavo uit de Oude Molstraat 37 wordt in het R.K. Lyceum opgenomen. Er worden voortaan ook jongens toegelaten op de school.

1989 Naamswijziging in Internationaal College Edith Stein, scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo.

1991 Sinds de sluiting van het Nederlands Lyceum, is het Edith Stein het oudste, nog bestaande, lyceum van Nederland

1994 Het Edith Stein is onderdeel geworden van de Esloo scholengroep met een centrale directie voor zes schoollocaties.

2014 Start vernieuwbouw. afbraak van een gedeelte van het gebouw uit 1931. Het onderwijs wordt tijdelijk gegeven in een schoolgebouw aan het Helena van Doeverenplantsoen.

2015 Oktober opening van de ‘vernieuwbouw’ aan het Louis Couperusplein.

2016-2017 De school is onderdeel van LVODH (samenwerkingsverband binnen Lucas onderwijs van ESLOO en de Haagse Colleges).

Directie
dr. H. van Swaay (1915-1918)
dr. L. Sicking (1918-1924)
Pater J.J. van den Tempel O.P., drs. J.A. Davids (rector gymnasium) en dr. F.P.G.J. van Agt (1924-1929)
dr. J.P.Chr. de Boer (1929-1947)
dr. R.J.A. Lagas (1947-1964)
drs. H.J. Wesselink (1964-1984)
dr. J.F.P. de Smit (1985-1988)
P.A.M. Bannenberg (1988- vermeld 1993)
K.J.J.J. Franssen (vermeld 2001-2008)
mr.drs. P.J. Motzheim (2008-2009)
mw. drs. M. Mewissen  (2009-2010 a.i.)
J. ( John ) Swildens (2010-2016)
K. van den IJssel (2016-2017 a.i.)
G.J. Kloos (2017- )

Bestuur
R.K. Kerkbestuur der parochie van den H. Antomius Abt (1915-1920)
Sint Willibrordus Vereniging (1920-1994)
Lucas Onderwijs (1995 - )

Klassenfoto's

Bronmateriaal

HGA bnr. 0963-01 Archief Sint Willibrordus Vereniging/ Lucas Onderwijs, inv nr 1117-1315.

Literatuur
Eigen periodiek: Kontakt; Edith Stein Lyceum. 1964-1990
Gedenkboek van het Edith Steinlyceum, het vroegere RK Lyceum voor Meisjes te 's-Gravenhage 1915-1965 's-Gravenhage, 1965
W.M. Seuren Sint Willibrordus-vereniging 's-Gravenhage, 1842-1992; beeld van een schoolbestuur. 's-Gravenhage, 1992
Edith Stein College 100 jaar 1915-2015 geschreven door: J. Swildens, M. Remery-Voskuil, P. Motzheim, J. Dam

Krantenartikelen
1940, (Katholieke Illustratie) 1953, 20 april (Het Binnenhof): Reünie oud-leerlingen

1955, 14 september (B): Viering 40-jarig bestaan
1955, 4 oktober (B): Feesten begonnen
1955, 20 oktober (B): Geschiedenis

1961, 17/19 april (HaagseCourant): Meisjesschool gaat heten Edith Stein-lyceum

1964, 9 juli (HC): Dr. R. Lagas nam afscheid van......

1965, 26 april (HC): Eerste prijs voor koor .......
1965, 15/25 september (HC): ...bestaat 50 jaar
1965, 5 oktober (HC): Lyceïsten spelen Sophocles Vrouwen van Trachis

2015, 14 oktober (AD/HC): Pionieren op hypermodern, Docenten gaan verdwijnen
2015, 15 oktober (DenHaagCentraal): Edith Stein College, nieuw én 100 jaar oud, ziet diversiteit als rijkdom ‘Lekker, zo’n nieuw gebouw’

2016, 6 juli (Posthoorn): Taalachterstand weggewerkt: top!
2016, 28 november (NPO):  Haagse VMBO-leerlingen krijgen een stoomcursus solliciteren
2016, 1 december (DHCentraal): Kunstdocenten van ..... ontwerpen object namens oud-leerlingen

2017, 25 april (AD/HC): Fout Edith Stein College is incident

Link website van de school

Laatst bijgewerkt 19 juni 2017

Website door Picturae