059640

Stevin HBS, 7e gemeentelijke HBS, 1e gemeentelijke HBS, (1883-1964)

Locaties

Historisch overzicht

Gemeentelijke Hogere Burgerscholen in Den Haag:
5 jarige opleidingen

1e gemeentelijke HBS (1865-1984) 3e Van den Boschstraat (later Thorbecke Lyceum)
2e gemeentelijke HBS (1901-1939) Stadhouderslaan, Valeriusstraat
3e gemeentelijke HBS (1906-1968) Waldeck Pyrmontkade, Beeklaan
4e gemeentelijke HBS (1921-1968) Aucubastraat, Stokroosplein (later Grotius Lyceum)
5e gemeentelijke HBS (1925-) Laan, Mient, Aronskelkweg (later Dalton Lyceum)
6e gemeentelijke HBS (1922-) Nieuwe Duinweg (later Johan de Witt Lyceum)
7e gemeentelijke HBS Raamstraat (1925-1964)  (daarvoor HBS met 3-jarige cursus)

3 jarige opleidingen
1e gemeentelijke HBS Raamstraat (1883-1964) (wordt in 1925 de 7e HBS met 5-jarige cursus)
2e gemeentelijke HBS Laan (1917-1925) Deze houdt op te bestaan en wordt samengevoegd met de HBS aan de Raamstraat

Periode stichting/Wagenstraat (1883-1884)

1883 Een Hoogere Burgerschool met driejarige cursus voor jongens wordt op 1 september geopend in een tijdelijk gebouw aan de Wagenstraat. Deze HBS was een voortzetting van een oudere burgerdag- en avondschool die ook was gevestigd in de Raamstraat

Periode Raamstraat (1884-1964)

1884 Een nieuw gebouw wordt betrokken aan de Raamstraat 28, gebouwd op de plaats van de Burger Dag- en Avondschool, waar ooit het huis van Johan van Oldenbarneveldt heeft gestaan.

1921 De HBS met 3-jarige cursus wordt omgezet in een HBS met 5-jarige cursus (de 5e HBS met 5 jarige cursus). Directeur is op dat moment P. Goedhart

1925 P. Goedhart krijgt eervol ontslag en wordt waargenomen door W. Kaas. W. van der Wijk van de HBS aan de Laan wordt de nieuwe directeur.

1925 De school wordt omgezet - mede door samenvoeging van de HBS aan de Laan, op welk adres een nieuwe school ontstond; het latere Dalton Lyceum - in een HBS met 5 jarige cursus. 

1939 Van der Wijk wordt directeur van het Grotius Lyceum aan het Stokroosplein. G. de Haas wordt directeur van de HBS aan de Raamstraat.

1948 De naam wordt gewijzigd in Stevin HBS. Simon Stevin (1548-1620) woonde vanaf 1612 in de Raamstraat.

1964 De Stevin HBS fuseert met de Zuiderpark HBS tot Stevin Lyceum. De klassen worden verdeeld in twee locaties: de Zuidlarenstraat 57 en de Melis Stokelaan 1197-1199.

Directie
W. Blüm (1865-1892)
dr. C.J.J. Ninck Blok (1892-1901)
dr. J.F. Haverman (1901-1906)
dr. N. Quint (1906-1916)
W. Kaas, waarnemend (1917)
P. Goedhart (1917-1925)
dr. W. van der Wijk (1925-1939)
G. de Haas (1939-1963)
drs. J. Nagelsmit (1963-1964)

Klassenfoto's

Bronmateriaal

Archief

Dit archief berust bij het Haags Gemeentearchief: Zevende HBS met vijfjarigen cursus (en Handelsschool met vijfjarigen cursus), sedert 1948 Stevin-HBS, sedert 1964 Stevin-lyceum, 1925-1980, beheersnummer 577

Boeken

Overzicht Haagse scholen. Handleiding en indexen openbare scholen 1852-1991, nr 573. Jan van Wandelen. Haags Gemeentearchief, 1992
Ter herinnering aan de feestelijke herdenking van het vijftig-jarig bestaan der Hoogere Burgerschool, Raamstraat 28 te 's-Gravenhage, 1884-1934. C.L. van der Bilt, (1934)
Kroniek van een school 1884-1984. Van Raamstraat-H.B.S. tot Stevin-college. S. van Meerten (1984)

Tijdschriften

De Cirkel; maandelijks orgaan van de vereeniging van oud-leerlingen van de HBS Raamstraat; red. L. Dorré en H. van Eyk. 1935-1936
Horizon, orgaan van Oud Raamstraat Contact [ voortzetting van De Cirkel], Den Haag, 1947-1948 (nrs 1 en 9 aanwezig in bibliotheek HGA)
Tornado; het blad van de H.B.S. Raamstraat; red. C. Boers. 1946-1947

Losse artikelen

Eindexamenleerlingen Stevinlyceum krijgen college natuurkunde; noodzakelijk door tekort aan leerlingen. In: Weekblad van het genootschap leraren. 1966, 7 januari, nr. 18.
Examenwerk voor de H.B.S. met 5 -jarigen en voor die met 3-jarigen cursus (1e klasse) te 's-Gravenhage-Examenwerk voor het Gymnasium (1e klasse) te 's-Gravenhage. In: School en Leven, 2e jrg (1901), omslagen van no 45 en 46.
P. Goedhart. In: De Bezuidenhoutpost; officieel orgaan van de Vereeniging Bezuidenhout en Wijk VII's belangen, jrg 13, nr 665 (21 maart 1930)

Krantenartikelen

1908, 16 mei (Vaderland-avondblad): H.B.S. met 3-jarigen cursus a/d/ Raamstraat 1883-1908
1908, 8 september (Stedelijke Courant, 2e blad, p 1): Viering 25 jarig bestaan van de H.B.S. 3-jarigen cursus

1952, 29 januari (Haagsche Courant):
1952, 3 maart (Het Vaderland): Spaanse avond

Klik hier voor meer krantenartikelen over H.B.S. Raamstraat

Laatst bijgewerkt 30 oktober 2018

Website door Picturae