050209

1e Technische School, Ambachtsschool Nieuwe Haven (1873)

Ook bekend onder:

  • Eerste Technische School
  • Dagschool voor bakkers
  • Haagse Grafische School

Locaties

Historisch overzicht

1873 De vereniging 'De Ambachtsschool te 's -Gravenhage'. opent op 11 september een school aan De Nieuwe Haven/ hoek ZO Binnensingel. Er zijn 21 leerlingen voor timmeren, 15 voor meubelmaken en 5 voor schilderen.  
Opening van een zelfstandige avondopleiding.

1905 Organisatie van cursussen voor gasfitters en automonteurs/ chauffeurs.

1908 e.v. Cursus voor behangers en stoffeerders, koperslagers, boekbinders etc.

1916 Opening van een 2e ambachtsschool, die een jaar later tijdelijk naar Spui 75 en de Wagenstraat verhuist en in 1921 een eigen gebouw krijgt aan De la Reyweg 168.

1960 De afdeling banketbakken wordt een zelfstandige Banketbakkersschool.

1990 ca De school verhuist als MTS naar de Gaslaan. Het bestuur gaat na diverse fusies op in de TRE Onderwijsgroep (Mondriaan).

Directie
H.L.Boersma (1873-1904)
TH.A.H. van Harderwijk (1905-1918)
A. van der Veen Vonk (1918-1922)
J.L.G. Faber (1922-)
G. Kamp (vermeld 1941)
H.P.H. Grootendorst (vermeld 1951)
C.C. Moret (1966)

Bestuur
Vereniging voor Technisch Onderwijs (1966)
Vereniging 'De Ambachtsschool te 's-Gravenhage
TRE Onderwijsgroep (Mondriaan)

Klassenfoto's

Bronmateriaal

Literatuur
H.L. Boersma, Naar aanleiding van het aanstaande 25-jarig bestaan der Ambachtsschool te 's-Gravenhage. 

In Jaarboek Die Haghe, 1898, 15-66: Geschiedenis van de school met bijlagen over leerlingenaantal, roosters en lijsten van bestuursleden en docenten.

Krantenartikelen
1952, 19 juli (Vrije Volk): Afscheid H.A. Hordijk

1954, 24 juli (Haagsche Courant): Sluiting cursus
1954, 28 oktober (HC): Ouderavond drukkersleerlingen
1954, 11 december (HC) en 15 december (Nieuwe Haagsche Courant): Kerstactie voor speelgoed

Link naar album 1, album 2  van de 1ste, 2de, en 3de ambachtsschool. Zowel van de gebouwen, de klassen en de interieurs (met leerlingen)

Laatst bijgewerkt 6 oktober 2017

Website door Picturae