h01-zandvliet-1933-k1a

Christelijk lyceum Zandvliet, Tweede Christelijk(e) Lyceum / HBS (1925 - )

Locaties

Historisch overzicht

1919 Het bestuur van de in 1911 gestichte 'Vereeniging voor Christelijk Middelbaar Onderwijs te 's-Gravenhage'' ontwikkelt plannen voor een tweede Christelijke HBS, naast de bestaande Eerste Christelijke HBS, later 'De Populier' genaamd. Aanvankelijk wordt gedacht aan de locatie Archipelbuurt. In 1921 veranderen de plannen en zoekt men samenwerking met een comité van Hervormden, dat bezig is met plannen voor een school in het Bezuidenhout.

1925-1926 De Vereeniging voor Christelijk Middelbaar Onderwijs start de Tweede Christelijke HBS in de villa Zandvliet aan de Bezuidenhoutseweg.

1946 Er wordt een gymnasium-afdeling geïntegreerd: de naam wordt Tweede Christelijk Lyceum, in de  jaren 1950 wordt de naam Zandvliet toegevoegd.

1962 Er komt een afdeling middelbare school voor meisjes bij.

1964 Het oude gebouw wordt gesloopt.

1966 De nieuwbouw wordt geopend.

2014 Het Christelijk Lyceum Zandvliet trekt in maart tijdelijk in een voormalig gebouw van het ministerie van Economische Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 105 in verband met geplande nieuwbouw.

2015 De school keert eind november terug op het oude adres in een nieuw gebouw dat bouwbedrijf Bam Utiliteitsbouw ontwikkeld heeft in samenwerking met DP6 architectuurstudio. Het nieuwe schoolgebouw wordt op 8 januari 2016 officieel geopend.

Directie
drs. C. de Bruijn (1925-1938)
dr. P. Doornenbal (1938-1952)
dr. G.B.W. Huizinga (1952-1962)
dr. P.J. Gathier (1962-1966)
ds. J.G. Panhuise (1966-1972)
J.W. Jansen (1972-1983)
J. (Jan) Keijzer (1983-2001)
P. (Pieter Schram) (2002-2006)
J. (Johan) van Dam (2006-2011)
drs. G.A. (Alphons) den Heijer (2011 - )

Schoolbestuur
De Vereeniging voor Christelijk Middelbaar Onderwijs/ SCVO (1925 -1995)
Lucas Onderwijs (1995 - )

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

H. Koreneef e.a: Van villa Zandvliet tot studiehuis: 75 jaar Christelijke Scholengemeenschap Zandvliet in Den Haag: 1925 – 2000.
Z; contactblad van de Stichting oud-leerlingen Zandvliet, 2003 -
De Grote Klok; schoolkrant
Quartz; schoolkrant [aanwezig bij HGA jubileumnummer 1985: 18 Bu 75]

Krantenartikelen
1928, 4 februari (Het Vaderland): Feestavond op Zandvliet (pdf)

1936, 10 maart (Het Vaderland): 10 jarig bestaan 2de Christelijke HBS (pdf)

1948, 15 jan. (Haagsche Courant): Zandvliet herdenkt gevallenen van de oorlog (pdf)

1949, 26 jan. (HC): Zandvlietavond in K&W gebouw (pdf)

1950, 11 maart (HC): Uitvoering in gebouw K&W (pdf)

1952, 4 september (Nieuwe Haagsche Courant): Installatie nieuwe rector

1953, 12 maart (HC): Zandvliet speelde in Scala (pdf)

1954, 13 maart (Haagsche Courant): Leerlingen uitvoering
1954, 10 september (NHC): Nieuwe leraren benoemd
1954, 1 oktober (NHC): Afscheid drs. J. Muilwijk

1952, 4 september (Nieuwe Haagsche Courant): Installatie nieuwe rector

1954, 13 maart (Haagsche Courant): Leerlingen uitvoering
1954, 10 september (NHC): Nieuwe leraren benoemd
1954, 1 oktober (NHC): Afscheid drs. J. Muilwijk

1956, 20 februari (NHC): Rapportage over het oefenen van rei- en kringdansen

1958, 19 juli (NHC): Twee leerlingen winnen een reis met de Europese tekeningen- en opstellenwedstrijd

1960, 27 februari (NHC): Verslag uitvoering
1960, 18 juni (NHC): Reportage en geschiedenis
1960, 15 dec (HC): Zandvliet ziet opera

1961, 25 februari (NHC): Verslag feestavond
1961, 5 mei (HC): Staking leerlingen wegens lesgeven 5 mei
1961, 15 mei (HD): Ingezonden stuk leerlingen1961, 28 september (NHC): Zal worden uitgebreid met MMS
1961, 22 juli (HC): Afscheid Doornenbal
1961, 24 oktober (NHC): Brug in gebruik genomen

1962, 21 februari (HC): Verslag grote avond
1962, 15 mei (HC): Gathier nieuwe rector Zandvliet
1962, 9 juli (NHC): Verslag afscheid rector G.B.W. Huizinga

1964, 15 juli (HC): Beschrijving en schets moderniseringsplannen
1964, 15 juli (NHC): idem + geschiedenis
1964, 20 augustus (NHC): Rijksgoedkeuring voor ver- cq. nieuwbouw

1965, 27 februari (NHC): Verslag feestavond
1965, 11 april (NHC): Sporttournooi tegen de Populier
1965, 13 april (HC): Hoogste punt nieuwe afdeling bereikt
1965, 14 april (NHC): Fancyfair ten bate van NOVIB
1965, 1 september (HC): Deel van leerlingen betrekt nieuwbouw
1965, 1 september (HC): Viering 40-jarig bestaan uitgesteld tot officiële opening in 1966

1966, 10 januari (NHC): Voorbeschouwing ingebruikneming deel nieuwbouw
1966, 23 augustus (NHC): Beschrijving nieuwe en vernieuwde gebouw
1966, 23 augustus (NHC): Voorbeschouwing installatie van rector
1966, 5 september (Vad): Verslag afscheid van Dr. P. Gathier als rector
1966, 9 november (HC): Programma feestweek1966, 17 november (NHC): idem
1966, 18 november (HC): Beschrijving van geheel vernieuwd gebouw
1966, 22 november (HC): Verslag opening
1966 28 november (NHC): Verslag reünie van oud-leerlingen

1967, 11 maart (Vad): Ds.Mr. C. Luiten te Delft benoemd tot schoolpastor
1967, 10 april (NHC): Verslag laatste schooldag eindexaminandi
1967, 31 mei (NHC): Plannen voor kamp deelnemers aan toelatingsexamen
1967, 16 augustus (NHC): Verslag bezoek Engelse scholieren aan school
1967, 21 december (NHC): Beschrijving Japanse festival

1968, 9 februari (NHC): Gaat van 27-30 mei proefklas instellen en enige vrije zaterdagen invoeren
1968, 6 maart (NHC): Beschrijving programma manifestatie "Toen en Nu"
1968, 11 maart (HC): Voorbeschouwing manifestatie "Toen en Nu"
1968, 15 maart (NHC): Verslag "Zandvliade '68"
1968, 16 maart (HC): idem

1969, 15 februari (HC): Wint Interscholaire, opgezet door Afd. Den Haag van de Europese Beweging
1969, 28 maart (HC): Verslag "Zandvliade" gewijd aan reclame
1969, 29 maart (NHC): idem
1969, 1 april (NHC): Leerlingen Thorbeckelyceum bezetten de school

1970, 4 december (NHC): Viering St. Nicolaasfeest in rusthuis "Oostduin"

1971, 19 februari (NHC): Afscheid aardrijkskundeleraar Drs. H.F. Kemp
1971, 27 februari (NHC): Verslag viering 45-jarig bestaan
1971, 28 april (NHC): Verslag alternatieve verkiezingen
1971, 1 september (NHC): Verslag jubileumviering 3 leraren en 1 lerares
1971, 2 september (NHC): J.W. Jansen tot conrector benoemd
1971, 20 september (NHC): Leerlingen vrijaf na verspreiding van giftig gas in scheikundeles

1972, 23 februari (HC): Leerlingen houden enquête over luchtverontreiniging en geluidshinder
1972, 25 februari (NHC): Beschouwing over het milieu-onderzoek en verslag forumavond
1972, 3 juni (HC): Aankondiging rectoraatswisseling
1972, 29 november (HC): Verslag van door de leerlingen gehouden enquête onder kiezers
1972, 6 december (NHC): Verslag Sinterklaasviering in Genk/België, georganiseerd door leerlingen "Zandvliet"
1972, 8 december (NHC): Bespreking met oudercommissie en leerlingenparlement over plannen tot verandering in opzet van tweede leerjaar

1973, 11 april (NHC): Verslag afscheid van schoolbediende C.B.A. van de Kramer, na 22 jaar

1974, 23 februari (NHC): Reportage over geschiedenisonderwijs aan ouders, die ook de bibliotheek verzorgen
1974, 22 november (NHC): 280 leerlingen van "Zandvliet" gaan helpen op Goeree-Overflakkee met binnenhalen aardappeloogst
1974, 23 november (NHC): Verslag dag op Goeree-Overflakkee
1974, 21 december (NHC): Leerlingen gijzelen rector en 2 andere personeelsleden om eisen kracht bij te zetten

1975, 24 november (Trouw): Beschouwing over lessen wijsbegeerte

1976, 15 januari (Trouw): Beschrijving feestprogramma ter gelegenheid van 50-jarig bestaan
1976, 16 januari (B): Interview met rector
1976, 19 januari (HC): Beschouwing over de school en het programma
1976, 24 januari (Trouw): Interview met enkele oud-leerlingen
1976, 24 januari (Trouw): Interview met rector J.W. Jansen en beschouwing over de school

2014, september (Leerkracht LucasOnderwijs): Monumentale boom Zandvlietcollege

2016, 8 januari (AD/HC): Nieuw Zandvliet gaat officieel open
2016, 12 januari (Posthoorn): Nieuwe Zandvliet mag daar eigenlijk niet staan
2016, 14 januari (Den HaagCentraal): Modernisering Zandvliet niet zonder slag of stoot

Tijdschriftartikelen
Bij het afscheid van G.B.W. Huizinga, als rector van het christelijk lyceum Zandvliet te 's-Gravenhage. in: Weekblad van het Genootschap van leraren aan Nederlandse gymnasia en lycea, jrg. 55, 1961-1962, 1118-1119.

Afscheid van het chr. lyceum Zandvliet: Dr. P.J. Gathier, J.G. van As, R.N. van As-Bennink, P.H. Roelsema en J. Vegter. in: Weekblad voor het Genootschap van leraren aan Nederlandse gymnasia en lycea, jrg 60, 1966-1967, 141-142.

H. van Spanning, Leendert Christiaan Suttorp (in memoriam). in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1992-1993, 129-132

Link website van de school

Laatst bijgewerkt 3 juli 2018

Website door Picturae