HGA001-505722

2e HBS voor Meisjes (1917-1932)

Locaties

Historisch overzicht

1917 Een 2de HBS voor meisjes wordt opgericht en in het eerste jaar gehuisvest aan de Van den Eyndestraat. De school verhuist in 1918 naar de Beeklaan 445.

1932 School wordt samengevoegd met de 1e (Dalton) HBS voor Meisjes en verhuist naar de  Waldeck Pyrmontkade. De naam van die school is Lyceum voor Meisjes.

Schoolhoofden
mej. Th.J.E. van Aken (1917 -1932)

Klassenfoto's

Bronmateriaal

Archief Het archief berust bij het Haags Gemeentearchief: Dalton-HBS voor meisjes, 1902-1968. Beheersnummer 0193-01

Audio en video materiaal

C 573-b, Dat doet men in gezelschap niet, 1930

Laatst bijgewerkt 11 februari 2015

Website door Picturae