Parkiet, De

De Parkiet, Theresiaschool (1926- )

Locaties

Historisch overzicht

1926 Opening op 1 september van een katholieke lagere school aan de Parkietlaan in de Theresiaparochie met 72 jongens en meisjes, tijdelijk in een ruimte onder de kapel in Duindorp. Op 15 november wordt in Duindorp een fröbelbewaarschool begonnen met 42 kleuters. De Zusters ontwikkelen zelf een bouwplan voor een meisjesschool, een bewaarschool en klooster St. Marie. Het gebouw aan de Parkietlaan is ontworpen door Nic. Molenaar jr, architect en gebouwd door M. Bakkeren, aannemer te Princenhagen. De school heeft de vorm van een haak die gevormd wordt door bouwdelen melk een kap die tegen elkaar geschoven zijn.

1930 Een gebouwencomplex aan de Haviklaan wordt voor de Mariaschool voor meisjes in gebruik genomen. De Zusters van de Congregatie van het Allerheiligst Hart van Jezus uit Moerdijk geven daar les en wonen in het klooster. De Theresiaschool aan de Parkietlaan is voortaan alleen voor jongens.

1941 Besluit van het schoolbestuur om de bewaarschool te sluiten vanwege de dreiging dat het salaris van de religieuzen door de Duitse bezetter met 40% gekort zou worden.

1942 In november worden de kerk, klooster en de scholen op last van de Duitsers gesloten. De bewoners moeten evacueren. De kleuters gaan onder leiding van de zusters tijdelijk door in een Verenigingsgebouw in de Bevelandsestraat. De lagere scholen krijgen elders in de stad onderdak.

1945 Herstel van de oorlogsschade aan het schoolgebouw Parkietlaan. Het aantal leerlingen is gedaald tot 74. Vanwege dit aantal moet de school opgeheven worden. Het ministerie geeft uitstel van opheffing.

1958 Het leerlingenaantal is weer gestegen tot 341 en er mag met 3 lokalen uitgebreid worden. Er mogen nieuwe banken en moderne onderwijsmethoden aangeschaft worden.

1969 Begin van co-educatie, de scholen worden geleidelijk gemengd vanaf de eerste klas.

1971 De Mariaschool aan de Haviklaan 1 wordt na veel discussie opgeheven en samengevoegd met de Theresiaschool aan de Parkietlaan.

1976 Het 50-jarig bestaan van de school wordt feestelijk gevierd op 21 mei.

1985 Integratie van de kleuterschool De Kakelhof met de Theresiaschool, de school heet voortaan RK Basisschool De Parkiet. De school wordt vanwege de samenvoeging verbouwd door architect J.J. Kroon.

2003 Verbouwing en renovatie door Topos architecten. De school telt nu elf lokalen, een speelzaal en een gymzaal. Daarbij zijn veel originele details bewaard zoals het smeedijzerwerk in de trappenhuizen en het tegelwerk in de gangen. De blauwe dakranden en kozijnen en de gele vensterbanken vallen op in de Vogelwijk.

Schoolhoofden / Directie
J. v.d. Heijden (1926-1949)
D.A.G.A. Wellink (1949-1968)
A.E.K.M. Kohlsaat (1968-1982)
P.A.J. Knijnenburg (1983-1985)
P.P. (Peter-Paul) Akkermans (vermeld 2000 - )

Schoolbestuur
Theresiastichting ter bevordering van het RK bijzonder onderwijs (1926-1970)
Sint Willibrordus Vereniging (1970-1996)
Lucas Stichting (1996 - )

Klassenfoto's

Bronmateriaal

HGA Archief Lucas Onderwijs bnr 963 inv nr 869-891

Krantenartikelen
1973, 31 januari (Het Binnenhof): Minister weigert verdere medewerking aan onderwijzersexperiment op ---.

1976, 19 mei (B): Geschiedenis van de school en beschouwing t.g.v. 50-jarig bestaan op 22 mei.
1976, 24 mei (B): Verslag viering 50-jarig bestaan

Link  website van de school

Afbeelding schoolrapport

Herinneringen aan deze school (5) 03-05-2013 11:40:35Reactie door Anton Engering
De heer Wellink kwam in september 1949. Daarvoor was de heer van der Heiden (spelling?)hoofd. Ik bezocht de school van september 1947 tot en met juli 1953.

29-06-2011 08:05:13Reactie door Wout van Houdt

Bij 1942 staat vermeld dat de kleuters na sluiting op last van de Duitsers in Duindorp verder gingen, maar in mijn beleving werd ook Duindorp spergebied en kon daar ook geen les meer worden gegeven. 23-04-2011 20:40:22Reactie door Irene Donkersloot-van Noort
Veilige haven, thuis........Een plek waar je veilig was en waar geloof in je eigen kunnen werd gestimuleerd, waar geloof en vertrouwen samen kwamen. Alle leerkrachten nogmaals bedankt!


17-07-2011 20:35:46Reactie door Fred Zondag

Jaren 60, met op de zolder van de school en onder de kerk de plaats voor de welpen, verkenners, kabouters etc. Heer Schoorlemmer, Hr. van Nord, Hr. Hulisch, Hr. Wellink, Hr. Koolsaat (?) 01-10-2012 10:12:52


Reactie door Jeannette van Giesen Lewis

Broer Peter zat op deze school. Drie zusjes gingen naar de Maria School. Allemaal zamen naar de kerk.Lang geleden , 1950 tot 1956. Toen gingen wij naar Canada, nu in de USA.
  

1

Laatst bijgewerkt 7 maart 2019

Website door Picturae