h01-gaspard-decoligny-1931-kop

Gaspard de Colignyschool (1930-1990)

Locaties

Historisch overzicht

1930 Op 3 september gaat De Colignyschool van start in een tijdelijk onderkomen in de Merkusstraat 19 en de Anna van Buerenstraat 156 vlakbij de Molensloot.

1932 Een nieuw gebouw aan de Van Heutszstraat 2 wordt betrokken.

1963 De naam verandert in Gaspard de Colignyschool, omdat schoolbestuur in Mariahoeve een tweede school opent waaraan de naam Louise de Colignyschool wordt gegeven.

1984 De Gaspard de Colignykleuterschool gaat op in de basisschool, de Gaspard de Colignyschool.

1989
Het aantal leerlingen daalt tot 117.

1990 De school wordt opgeheven.

Schoolhoofden / Directie
H.W. Aalders (1930-1945)
P. van der Horst (1945, wnd)
J.C. Kloosterman (1946-1960)
P. de Lange (1960-1961)
J.W. Peters (1961-1974)
J.L. Harteveld en G. Lever-Vrielink (1974-1989)

Schoolbestuur
Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen op Gereformeerde Grondslag in het Bezuidenhoutkwartier te 's-Gravenhage.
Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs "De Colignyscholen".

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Boeken en periodieken
J.L. Harteveld. Gaspard de Coligny 50 jaar; jubileumkrant. Den Haag, 1980
J.L. Troost. Grepen uit 135 jaar Christelijk Onderwijs te 's-Gravenhage. Den Haag, 1984

Krantenartikelen
1954, 25 november (Haagsche Courant): Ouderavond
1954, 20 december (Nieuwe Haagsche Courant): Uitvoering Kerstdeclamatorium

1955, 3 september (HC): Viering 25 jarig bestaan
1955, 5 september (HC): Diner in het Kurhaus t.g.v. van het 25 jarig bestaan

1956, 1 augustus (HC): Klacht over nijpend ruimtegebrek

1957, 17 april (NHC): Paasdeclamatorium opgevoerd
1957, 20 december (HC en NHC): Kerstdeclamatorium opgevoerd

1960, 14 september (HC): Verslag afscheid van het hoofd der school J.C. Kloosterman

1961, 29 april (HC): Nieuwe schoolhoofden
1961, 4 mei (HC): P. de Lange neemt afscheid als hoofd en J.W. Peters als hoofd geïnstalleerd

1967, 4, 5 en 6 december (HC, NHC): Klas 6a wint loterij van de Kinderpostzegelaktie

1986, 15 februari  (HC): Onthulling van een mozaïek van Dirk Dijkstra op de gevel

1989, 22 maart (Posthoorn, De (Haagse Hout): School met opheffing wordt bedreigd

Laatst bijgewerkt 6 maart 2018

Website door Picturae