Acaciastraat 141 -Bavinckschool_1024

Aeneas Mackayschool (1910-1968)

Locaties

Historisch overzicht

1910 De school wordt opgericht door de Vereniging De Christelijke Burgerschool, welke vereniging is opgericht door Ds. J. Bootsma en de heer S. Gonggrijp. De laatstgenoemde is het eerste hoofd van de school. De school is eerst gevestigd aan de Suezkade (Beeklaan 404) en krijgt later een gebouw aan de Laan van Meerdervoort en tenslotte de uiteindelijke behuizing aan de Acaciastraat.

1913 J. Pieterson Moens volgt de heer Gonggrijp op als hoofd van de school.

Klik hier voor een foto van Aeneas baron Mackay

1921 De eerste steen wordt gelegd voor een nieuw schoolgebouw aan de Acaciastraat. Aannemer J. van Rossum bouwt de school voor f 268.980. De gemeente betaalt de eerste inrichting voor schoolmeubelen en leermiddelen.

1922 De nieuwe school wordt in gebruik genomen.

1951 De school wordt gesplitst in een lagere school en een ulo school. Hoofd van de lagere school is D. van Bergeijk, in 1958 opgevolgd door de heer J.J. Boender. Het hoofd van de ulo school is de heer Nooteboom.

1968 De Aeneas Mackayschool wordt opgeheven. De Bavinckschool, voorheen in de Cypresstraat, komt in dit schoolgebouw. De ulo-afdeling wordt overgedragen aan de Vereniging voor Christelijk Voortgezet onderwijs CVO.

Schoolhoofden
S.Gonggrijp (1910-1913)
J. Pieterson Moens (1913-1936)
W.G. Roozenbeek (1936-1948)
P. Nootenboom (1948-1951)
D. van Bergeijk (1951-1958)
J.J. Boender (1958- )
R. H. Bersma (1966-1968)

Klassenfoto's

Bronmateriaal

Archief
Circulaire van de vereeniging 'De Elout van Soeterwoudeschool' betreffende hare 2 scholen voor Christelijk onderwijs: I. de voorbereidende school Acaciastraat 182, II. de Dr. Herman Bavinckschool Cypresstraat 5. 1930. [HGA Q c 57]

Boeken
Christelijke Scholengemeenschap De Populier 1912-1987 / Ellen Mulder en Ariela Nativ.- 's-Gravenhage, Christelijke Scholengemeenschap De Populier. ca. 1987. (HGA-bibliotheek: 18C | 85)

Krantenartikelen
1955, 2 april (Nieuwe Haagsche Courant): Ouderavond

1956, 28 januari (NHC): Contactavond voor de ouders
1956, 20 juli (NHC): Afscheid leerlingen

1957, 20 juli (NHC): Afscheid leerlingen

1958, 15 maart (NHC): Radio aangeboden op ouderavond

1960, 25 augustus (NHC): Voorbeschouwing 50 jarig bestaan
1960, 1 en 3 september (Haagsche Courant): Viering 50 jarig bestaan

Klik hier voor meer krantenartikelen over de Aeneas Mackayschool


Laatst bijgewerkt 3 maart 2016

Website door Picturae