Nederlands Lyceum-Theo Mann Bouwmeesterlaan 75-aug. 1968001

Nederlandsch Lyceum (1909-1991)

Locaties

Historisch overzicht

Periode Nassaulaan (1909-1912)

1909 Het eerste lyceum in Nederland wordt opgericht door Prof. R Casimir (de eerste hoogleraar pedagogiek in Leiden), hiertoe mede geïnspireerd door de befaamde schoolmeester/pedagoog Jan Ligthart. Het krijgt de naam Nederlandsch Lyceum. De bedoeling van de nieuwe schoolsoort is dat de leerlingen na een driejarige onderbouw kunnen kiezen voor gymnasium of hbs. Het Nederlandsch Lyceum komt voort uit de Vervolgschool van de Haagchse Schoolvereniging en vindt onderdak in het gebouw van die school op de hoek van de Nassaulaan en de Mauritskade.

Periode Willemstraat (1912-1968)

1912 Het nieuwe gebouw aan de Willemstraat 40A wordt betrokken.

Periode Theo Mann Bouwmeesterlaan  (1968-1991)

1968 Het nieuwe gebouw aan de Theo Mann Bouwmeesterlaan 75 is gereed. Het lyceum fuseert met de Nieuwe Meisjesschool en en gaat verder als Scholengemeenschap Het Nederlands Lyceum.

1970 Fusie met de Nutsschool voor Mavo Merkusstraat.

1983 De school krijgt een zogenaamde English stream.

1986 De mogelijkheid een Internationaal Baccalaureaat te halen wordt geopend.

1991 Het doek valt voor het Nederlandsch Lyceum.

Rectoren
R. Casimir (1909-1930)
W. Reindersma (1930-1946)
Dr. G.J. ten Veldhuys (1946-1965)
Ir. M.H. Molenaar (1965-1969)
Drs. J.G.H. Dommisse (1969-1970)
Dr. Ph.P. Meerburg (1970-1981)
Drs. H. Scholte (1981-1991)


Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Het archief berust bij het Haags Gemeentearchief: Vereniging Nederlands Lyceum, 1908-1990, beheersnummer 947


Boeken en publicaties
Het Nederlandsch Lyceum van 1901-1934, R. Casimir, 1934
Vijftig jaar illegaal: gedenkboek van het Nederlands Lyceum 1901-1959, 1959
Herdenkingsnummer 25-jarig bestaan van het Nederlandsch lyceum 1909-1934
Het Lyceum. Jubileumuitgave 1909-1949
Het Nederlands Lyceum 1901-1984, K.E. de Haan, Den Haag: Fred. Jansen, 1984
Het Nederlands Lyceum 1901-1991, J. Schoon, 1999
Paul Gerretsen, Het Nederlandsch Lyceum; van speels eendje tot stoere zwaan. In: Lessen, 4, 4de jaargang, dec. 2009, pp 6-11.

Krantenartikelen
1954, 15 mei (Haagsche Courant): Eindexamenjool aan de Willemstraat

1955, 24 januari (HC): Toneeluitvoering door leerlingen

1956, 30 januari (Haagsch Dagblad): Toneeluitvoering in de Koninklijke Schouwburg

1957, 14 januari (HC): Leerlingenuitvoering

1968, 8 januari (Vaderland): De Nieuwe Meisjesschool trekt in nieuwbouw Nederlands Lyceum a.d. Ruychrocklaan
1968, 21 maart (Nieuwe Haagsche Courant): Krijgt bandrecorder ten geschenke
1968, 22 maart (Haagsche Courant): Verslag toneeluitvoering
1968,13 augustus (Vad.): Reportage
1968, 22 augustus (HC): Verslag opening door minister van O en W;
1968, september (Uitleg): Beschrijving
1968, 4 december (Vad.): Plan voor parlkeerterrein op schoolplein oude gebouw
1968, 9 december (Binnenhof): Verslag bazar t.b.v. Biafra

1969, 17 januari (HC): Verslag toneeluitvoering
1969, 9 juli (Vad.): Beschouwing over dalend leerlingenaantal
1969, 10 juli (Vad.): Rector Ir. M.A. Molenaar vraagt ontslag
1969, 9 september (Vad.): Korte geschiedenis t.g.v. 60-jarig bestaan

1970, 14 januari (HC): Nutsmavo Merkusstraat per 1 aug. a.h. Nederlands Lyceum verbonden
1970, 21 februari (HC): Voorbeschouwing viering 60-jarigbestaan
1970, 25 februari (Vad.): P. Berger over jubileum. Lustrum geopend
1970, 26 februari (HC): idem
1970, 28 februari (HC en NHC): Verslag jubileumuitvoering
1970, 21 maart (Vad.): Dr. Ph.P Meerburg m.i.v. 1-8-1970
1970, 13 augustus (HC):Interview met Dr. Meerburg
1970, 18 augustus (Vad.): Interview met Dr. Meerburg
1970, 19 augustus (HC): Dr. Meerburg ingehaald

1972, 3 maart (HC): Verslag toneeluitvoering

1973, 1 maart (HC): Verslag toneeluitvoering leerlingen
1973, 27 maart (HC): Beschrijving v.d. Hofkrant door leerlingen klas 3 gym. en voorbeschouwing fancy fair t.b.v. Vietnamese kinderen
1973, 20 april (Binnenhof): Kort geding bestuur tegen Hollandscge Betonmij. wegens heiwerkzaamheden tijdens eindexamens
1973, 25 april (B): Schoolbestuur en aannemer bereiken compromis

1975, 14 mei (NRCH): Commentaar enkele leerlingen en leerkrachten op eindexamenopgaven

1976, 1 april (HC): Verslag opvoering
1976, 21 mei (Vad.): Verslag afscheid Havo-eindexamenklas
1976, 28 oktober (HC): Verslag toneeluitvoering docenten

1977, 17 maart (HC): Verslag opvoering De Koppelaarster

Link  Website oud leerlingen vereniging 'Bond van Oud-Lyceisten van het Nederlandsch Lyceum'

Laatst bijgewerkt 29 augustus 2017

Website door Picturae