his01-hendrik-van-deventer-1931

Prins Willemschool (1917-1985 )

Locaties

Historisch overzicht

1873 De Prins Willemschool der Nederlandsch Hervormde Diaconie is in 1873 begonnen in de Nobelstraat 15 onder leiding van Gerrit Pieter Post.

1911 In april is het oude gebouw in de Nobelstraat afgekeurd en gesloten. De leerlingen verhuizen naar een nieuw gebouw in de Ferdinand Bolstraat 33. Dit nieuwe schoolgebouw wordt op 20-4-1911 officieel geopend als 5e school van de Hervormde Gemeente en krijgt de naam Marnixschool. De Prins Willemschool wordt enkele jaren niet meer genoemd.

1917 Het bestuur heeft in 1914 een terrein gekocht voor een nieuw schoolgebouw in de Hendrik van Deventerstraat. Het gebouw kan op 1 september in gebruik genomen worden door de Prins Willemschool die opnieuw in het leven is geroepen.

1928 Het leerlingenaantal stijgt snel en er worden op de speelplaats houten paviljoens neergezet met 4 klasloken.

1973 Het honderdjarig jubileum wordt niet gevierd, maar wel vijf jaar later.

1977 Het gebouw wordt grondig gerenoveerd en feestelijk heropend.

1985ca De Prins Willemschool wordt opgeheven

Herinneringen van een oudleerling geschreven in 1938

Schoolhoofden
Gerrit Pieter Post (1873-1910)
dhr Pelser (1910-1911)
J. Lens (1917-1936)
A.H. Koppier (1936-1937)
H. de Boer (1937-1953)
A.C. Smit (1954-1962)
H. Zandbergen (1963-1971)
L. de Koning (1971-1978)
L. de Koning (vermeld 1976-1977)
B.Th. Stroo (1979)
mw. B. Mol (vermeld 1981)
C.T.J. Muller en
B. Mol (1985)

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Archief van de Stichting Christelijk Onderwijs HGA bnr 0637 inv nr 337-359

Troost, J.L. (1977) Grepen uit de geschiedenis van de scholen der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage 1843-1977 en van de scholen uitgaande van de Christelijke Mulo Vereniging te 's Gravenhage 1905-1977. 's Gravenhage 1977. P. 77-83

Krantenartikelen
1929, 23 november (Vaderland) Bijzonder onderwijs

1954, 21 juli (Nieuwe Haagsche Courant): Afscheid leerlingen
1954, november (Haagsche Courant): Verzoek tot uitbreiding

1955, 17 februari (NHC): Ouderavond

1956, 15 maart en 17juli (HC): Ouderavond en Afscheid leerlingen

1957, 25 juli (HC): Afscheid leerlingen

1958, 25 april (HC): Ouderavond

1962, 18 december (HC): Afscheid Hoofd A.C. Smit

1975, 8 januari (NHC): Voorbeschouwing opknapbeurt

1977, 24 maart (Posthoorn): Beschrijving vernieuwingen
1977, 30 maart (HC): Heropening na restauratie

Laatst bijgewerkt 25 januari 2018

Website door Picturae