cornelisjolstraat117-1988-dso-067

Cordi Sacratissimokleuterschool, Mariakleuterschool (1867-1974)

Locaties

Historisch overzicht

1867 Het Gesticht De Voorzienigheid van de Arme Zusters van het Goddelijke Kind van Jezus wordt gehuisvest in een nieuw gebouw op een strook grond van de Parochie H. Antonius Abt. De zusters openen een bewaarschool en een brei- en leerschool voor arme meisjes.

1874
De voorgevel wordt vernieuwd, een bovenverdieping toegevoegd en een nieuwe aanbouw voor de bewaarschool gerealiseerd.

1888
Er vindt een uitbreiding plaats van de schoollokalen.

1906
Een gemengde jongens- en meisjesschool Cordi Sacratissimo wordt geopend onder leiding van Chr. Wesseling Mzn.

1960
De r.k. kleuterschool aan de Badhuisstraat 262 wordt opgeheven en gevoegd bij de Cordi Sacratissimokleuterschool.

1972
Het kerkbestuur van de Antonius Abt Parochie draagt de kleuterschool en de lagere scholen over aan de Sint Willibrordus Vereniging.

1974
De kleuterschool wordt opgeheven en de lagere school geleidelijk afgebouwd. De kleuterschool is in de laatste periode gevestigd aan de Kerklaan 9.

Schoolhoofden:
mej. L.M.H. van den Broek (vermeld 1922, 1947)
mej. E.L. Demelinne. (vermeld 1950)
mej. A.M. Gerwert (vermeld 1960 - 1973)

Schoolbestuur
Kerkbestuur van de Parochie van de H. Antonius Abt (1867-1972)
Sint Willibrordus Vereniging (1972-1974)

Bronmateriaal

HGA Archief Lucas Onderwijs bnr 0963 inv. nr. 893-896, 910-911

Literatuur
J.C. van der Loos- Geschiedenis van katholiek Scheveningen. Haarlem 1930.
Ruud Baarda en Henk den Heijer – Een eeuw Cornelis Jolstraat. Scheveningen 2005

Laatst bijgewerkt 14 maart 2018

Website door Picturae