h01-1946-roos-fic-WES-342e-klas-fidelius-van-schaick-1m

Aloysiusschool Rooseboomstraat (1931-1962)

Locaties

Historisch overzicht

1931 Een rk lagere school, de Aloysiusschool, wordt geopend, als afsplitsing van de Sint Nicolaasschool die overbevolkt geraakt. De school start eerst met enkele klassen die tijdelijk worden gehuisvest in een pand aan de Bezuidenhoutseweg 271. Vanaf juli 1932 is de Aloysiusschool gevestigd in lokalen aan de Van Heutszstraat 12.

1933 De school verhuist naar een nieuw gebouw in de Rooseboomstraat 2 die in januari plechtig wordt ingezegend. De andere helft van het gebouw is bestemd voor een openbare school. De Aloysiusschool heeft, net als de andere scholen van de broeders, een goede naam, maar het leerlingenaantal groeit niet zo hard in deze uithoek van het Bezuidenhout. Bij de school is een grote speelplaats en een veld dat o.m. als sportterrein dienst deed.

1962 De Aloysiusschool fuseert met de H. Hartschool en verhuist naar de De Sillestraat 203.

Schoolhoofd
br. Majella, G.F.J. Honselaar (1932-1942)
br. Liborius van Baal (1943-1944)
br. Gulielmus Kampers (1945-1946)
br. Gabianus, H.P.C.  Rijniers (1946-1951)
br. Harold, N.A.J. Kok (1951-1959)
De heer Broos (1959-1962)

Schoolbestuur
Vereniging van de H. Vincentius van Paulo (Vincentius Vereniging) (1931-1961)
Sint Willibrordus Vereniging (1961-1962)


Andere media

Bronmateriaal

HGA Archief Lucas Onderwijs 963, inv.nr. 1805-1810

Literatuur
Een wijze vrouw die blijft. 100 jaar Parochie Onze Lieve Vrouw van Goede Raad Bezuidenhout. Den Haag 1997.
W.M. Seuren, 150 jaar Sint Willibrordus-vereniging. 's-Gravenhage. Den Haag, 1992

Marry Remery-Voskuil (2011) - 150 jaar Broeders van Maastricht en de Vincentiusscholen in Den Haag. Het verhaal gaat door.... Voorburg: Ohis Research.

Krantenartikelen

1957, 29 november (Haagsche Courant): Voorbeschouwing viering 25 jarig bestaan
1957, 4 december (HC): Viering 25 jarig bestaan
1957, 17 december (HC): Lezing dr. Jos de Boer

1958, 6 en 10 februari (HC): Viering 25 jarig bestaan

1961, 5 juni (Haagsch Dagblad): Jongenskoor in de finale van het K.R.O. concours

2012, 7 januari (Volkskrant) Beklaagdenbank zit veel te vol

2014, 4 februari (De Oud-Hagenaar): Met koor Aloysius in 1961 op televisie

Laatst bijgewerkt 4 april 2018

Website door Picturae