1948-1949-nicolaas-smithuis-roa--a-klas1-br-wichard

Sint Nicolaasschool (1903-1980)

Ook bekend onder:

  • St. Vincentiusschool. Gesub. bijz. school voor MULO

Locaties

Historisch overzicht

1903 Op 1 oktober wordt de Sint Nicolaasschool plechtig geopend in de Mariastraat. Het onderwijs wordt gegeven door de Broeders van Maastricht. De school telt 49 leerlingen maar dit groeit snel aan tot meer dan honderd kinderen.

1916 Een nieuw lokaal wordt bijgebouwd voor de 7e klas door architect L. De Wolf. De school heeft een zeer goede naam als opleidingsschool en krijgt veel aanmeldingen.

1931 De school raakt overbevolkt en het bestuur van de Vincentius Vereniging start een tweede jongensschool in het Bezuidenhout, de Aloysiusschool in de Rooseboomstraat.

1945 Op 3 maart wordt de Sint Nicolaasschool verwoest door het bombardement van het Bezuidenhout. De school wordt tijdelijk gehuisvest samen met de meisjesschool in een herenhuis aan de Bezuidenhoutseweg 75.

1950 De Sint Nicolaasschool verhuist naar het oude gebouw van een  openbare school in de Vlietstraat 10.

1956 De eerste paal wordt geslagen voor een nieuw schoolgebouw in de Helenastraat naar ontwerp van architect J. Mol.

1958 In het voorjaar verhuist de school naar de nieuwbouw in de Helenastraat. De plechtige opening vindt plaats na Pasen.

1960 De Broeders nemen afscheid van de Nicolaas- en Aloysiusschool. Zij worden o.a. ingezet in missiegebieden.

1980
Op 1 augustus wordt de Sint Nicolaasschool samengevoegd met de H. Hartschool in de Sillestraat. Deze school draagt vanaf 1981 de naam Vuurvlinder.

Schoolhoofden
P. van den Winkel (vermeld 1902-1907)
N.W.H. Göbbels (vermeld 1908-1909)
J.A.C. van de Poel (vermeld 1910-1911)
H. M.J. Arendzen(vermeld 1912-1914)
J. H. Steenmans (1914-1920)
C. Coolen (1920-1926)
Br. Juventius, A.T. van der Meer (vermeld 1927-1933)
Br. Georgio, G.C. Kneppers (vermeld 1934-1938)
Br. Stephanus, P.W. Westerveld (vermeld 1939-1941)
Br. Theophorus, G.A.J.C. Remmen (vermeld 1942-1943)
Br. Reinald, W.L.A. Verweij (vermeld 1947-1960)
A.J.C. Cornelis (vermeld 1960-1970)
I.L.M. van der Vin (1970-1977)
F.M.C. Doove (vermeld 1978-1980)

Schoolbestuur
Vincentius Vereniging (1903-1961)
Sint Willibrordus Vereniging (1962-1980)

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

HGA Archief Lucas Onderwijs 963 inv. nr. 751-753; 1792-1804. Secretariaat Vincentius Vereniging Den Haag, Notulenboek 1916-1926;

Literatuur
Een wijze vrouw die blijft: 100 jaar Parochie Onze Lieve Vrouw van Goede Raad Bezuidenhout.  - Den Haag, 1977
W.G.M. Seuren 150 jaar Willibrordusvereniging 's-Gravenhage. Den Haag, 1992.
Jubileumboekje 1973

Krantenartikelen
1953, 4 en 5 november (Binnenhof): 50 Jarig bestaan van de school en leerlingen feest (pdf)

1955, 5 oktober (B): Nieuwbouw aangekondigd

1956, 25 juli (B): Eerste paal geslagen voor de nieuwbouw

1958, 9 januari (Haagsche Courant): Nieuwe school in gebruik genomen
1958, 24 februari (B): Broeder Reinald stond voor klas van 12 jaar geleden (pdf)
1958, 2 juli (HC en B): Inwijding en ingebruikneming van de nieuwe school (pdf)
1958, 23 juli (HC): Ouderavond

1959, 24 juni (B): Bezoek van de Bisschop van Rotterdam

1960, 21 juli (B): Verslag van het afscheid van drie broeders-onderwijzers

1973, 28 november (B) (pdf) en 29 november (Vad) Fragmenten uit de geschiedenis van het 70 jarig bestaan
1973, 30 november (HC): Beschrijving van het feestprogramma

Laatst bijgewerkt 17 februari 2017

Website door Picturae