h01-1935-vanhoogstratenschool-boudestein

Van Hoogstratenschool (1917 - )

Locaties

Historisch overzicht

1917 De school wordt opgericht in 1917 en wordt vernoemd naar Ds. J.G.C. van Hoogstraten. Aanvankelijk was de school gesitueerd aan het Louise de Colignyplein.

1918  De school verhuist in 1918 naar twee herenhuizen aan de Juliana van Stolberglaan, 67 en 69.

1921 In oktober wordt gestart met de bouw van een nieuw, door de Bezuidenhoutse bouwmeester K. M. Kuyk ontworpen schoolgebouw. De benodigde grond wordt gevonden in de toenmalige Louise Henriëttestraat tegenover de in 1913 in gebruik genomen ’s Gravenhaagse Vakschool voor meisjes.

1923 Het schoolgebouw aan de Louise Henriëttestraat wordt in gebruik genomen.

1945 Op 3 maart wordt een deel van het Bezuidenhout waaronder de Van Hoogstratenschool bij vergissing gebombardeerd door de geallieerden. De school verhuist na de oorlog tijdelijk naar de Van der Parrastraat 7 (Hannie Schaftschool).

1954  De Van Hoogstratenschool voor lager onderwijs en ULO verhuist naar nieuwbouw aan de Spaarwaterstraat 21. Het ontwerp van het gebouw is van Architectenbureau G. Nijhoff / M. Dijkerman en W. Swemle. De officiële opening vindt op 1 september plaats met een bijeenkomst in de Goede Vrijdagkapel.

1955 De lagere school en de mulo worden gesplitst.  

1956 Het filiaal aan de Koningin Sophiestraat 19  wordt op 1 september zelfstandig onder de naam Dr. M.M. den Hertogschool.

1975 De Mulo, intussen MAVO, gaat op in de Christeljke Mavo Mariahoeve. De Van Hoogstratenschool is dan alleen nog maar bestemd voor basisonderwijs.

1985 De Van Hoogstratenschool vormt samen met de Van Hoogstratenkleuterschool een basisschool.

2014  De school mag zich Brede Buurtschool noemen

Schoolhoofden / Directie

Lager onderwijs en MULO

N. Slotboom (1917-1936)
G.A. Teunis (1936-1945, omgekomen bij het bombardement van het Bezuidenhout op 3 maart 1945)
P. Woestenenk (1946-1955)

Mulo / Mavo
G. Oostrijk (1955-1962)
J. Zijdeman (1962-1969)
DJ, Mevius (1969-1972)

Lager onderwijs / Basisonderwijs
A.J. Leenhouts (1955-1969)
Th.J. Jopp (1969-1979)
E. Naaktgeboren (1979 - vermeld 1986)
E. Overdijkink en M.J. de Bruin (2008)
mw. C. (Corien) Stakenburg (2013 - )
mw. S. (Stephanie) Kasteel (2016-2018)
L. (Lucas) Tijbosch (2018 - )

Schoolbestuur
Vereniging tot stichting en instandhouding van Christelijke Scholen voor M.U.L.O. te ’s-Gravenhage
Vereniging voor Christelijk Onderwijs te 's-Gravenhage
Stichting voor Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) (1976 - )

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Boeken
J.L. Troost, Grepen uit de geschiedenis van de scholen der Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage 1843-1977 en van de scholen uitgaande van de Christelijke Mulovereniging te ’s-Gravenhage 1905-1977. ’s-Gravenhage (1977)
50 jaar Van Hoogstratenschool 1967, Gedenkboekje. - Bibl. HGA, sign. 18 C f 84

Krantenartikelen
1952, 23 februari (Nieuwe Haagsche Courant): Het nieuwe scholencomplex in de Spaarwaterstraat

1953, 9 juli (Haagse Courant): Eerste steenlegging gebouw Spaarwaterstraat 21

1955, 13 mei (NHC): Feestavond MULO leerlingen

1957, 7 november (NHC): Viering 40-jarig bestaan der school

1962, 15 maart (HC): Beschrijving akties 10 x 10
1962, 22 maart (NHC): Beschrijving der bouwplannen
1962, 30 november (NHC): Nieuwbouw gereed gekomen

1967, 16 november (NHC) en 17 november (HC): Verslag viering 50 jarig bestaan

1969, 29 augustus (NHC): Afscheid van het hoofd der school A.J. Leenhouts

1971, 13 september (NHC): Verslag jaarlijkse sportdag

2010, 27 november (AD)(Volkskrant): Invaljuf om hoofddoek naar huis gestuurd

2014, december (Bezuidenhoutnieuws): ....wil kloppend hart Bezuidenhout worden

Link website van de school

Laatst bijgewerkt 5 december 2018

Website door Picturae