westeinde 175-1937-ulo-ficWES247-mr-1024

Katholieke Mavo Westeinde, Katholiek Mavo Centrum, Christinus Mulo, Bernardus Handels ULO (1925-1989)

Locaties

Historisch overzicht

1924 De Vincentiusvereniging besluit als schoolbestuur om de voorbereidingsklassen voor de onderwijzersopleiding in de normaalschool aan het Westeinde om te zetten in een zelfstandige school voor uitgebreid lager onderwijs; de Christinus-ulo.

1925 De Christinus-ulo gaat officieel van start op 14 september.

1937 In september begint de Handelsulo Sint Bernardus, voortaan Westeinde 175 b genoemd, de Christinusulo wordt met 175A aangeduid.

1964 De driejarige opleiding wordt omgezet in een vierjarige cursus.

1967 Per 1 januari worden de twee ulo's Westeinde 175 a (Christinusulo) en 175 b (Handelsulo St Benardus) samengevoegd.

1968 De Wet op het Voorgezet onderwijs (Mammoetwet) wordt ingevoerd. De scholen voor ulo verdwijnen en worden omgezet in mavo’s. In 1969 worden voor het eerst meisjes toegelaten.

1970 De Christinus Mavo fuseert met de mavo van de Mariascholen in de Tasmanstraat. De nieuwe naam wordt Katholieke Mavo Centrum.

1978 Veel commotie over het voorgenomen bestuursbesluit om de Dr. Albert Schweitzer MAVO en het Katholieke Mavo Centrum per 1 augustus te fuseren. Dreiging met kort geding naar aanleiding van Broeder Paschalius Janssen in het Binnenhof van 15 februari 1978. Bezetting van de school door ouders en leerlingen, bezoeken aan staatssecretaris. De fusie gaat toch door, de school heet voortaan Katholieke Mavo Westeinde.

1989 De Katholieke Mavo Westeinde fuseert met de Tarcisiusmavo en verhuist naar de Kritzingerstraat.

Directie

Br. Hilduardus, W.A.H. Kersten (1924-)
Br. Paulinus, C. de Lange (vermeld 1927)
Br. Guilimus, J.J.H. Kampers (-1930)
Br. Engelbertus, A.V.J. Janssen (1930-1938)
Br. Laurentio, J.P.H. Remmerswaal (vermeld 1937, 1940)
Br. Sigefridus, P.A. van der Linden (1946-1957)

Christinusulo, Br. Alkexio Hendrikx (vermeld 1946-1957)

Hoofd Bernardusulo
Br. Egberto, A.M. Kok (vermeld 1955)

Br. Theodisto Hendriks (1957-1968)
Br. Eucharius Stoets (1968-1972)
J.A.P. van de Brule (1972-1978)
L.J.P. Lamb (1978-1983)
B.C.M. Molls (1983-1985)
C.P. de Vette (1985-1990)
T.J.W. Suijkerbuijk (1990-1993)Klassenfoto's

Bronmateriaal

Archief van de Vincentius Vereniging in HGA Lucas Onderwijs 963 inv. nr. 1690-1903; Stichting Katholiek Onderwijs Den Haag Centrum inv. nr. 1857-1864.

Literatuur
Br. Emilius Gordijn. Van Normaalschool tot Pedagogische Academie 1877-1977. RK Pedagogische Academie Mariahoeve. P 51 Van opleidingsklas tot normaalschool …en ulo.

Marry Remery-Voskuil (2011) 150 jaar Broeders van Maastricht en de Vincentiusscholen in Den Haag. Het verhaal gaat door.... Voorburg: Ohis Research.

Krantenartikelen
1972, 29 juni (Het Binnenhof): Verslag afscheid van directeur broeder Eucharius Stoets

Laatst bijgewerkt 16 september 2016

Website door Picturae