h01-1938-hhart-ks-ans-stoelinga

't Kwetternest, Heilig Hartkleuterschool (1905-1985)

Locaties

Historisch overzicht

1905 Inwijding van de bewaarschool in de Van Ostadestraat 322 toegewijd aan het Heilig Hart. Het schoolgebouw is ontworpen door architect L. Faber en is uitgevoerd door aannemer Nollen.

1910 Al spoedig telt de bewaarschool meer dan 200 kinderen

1925 Verplaatsing van de bewaarschool naar een houten schoolgebouw in de Gerard Doustraat.

1945 In de oorlogswinter is een deel van het houten schoolgebouw door onbekenden gesloopt voor brandhout.

1959 De zusters nemen afscheid van de Heilig Hartkleuterschool.

1967 Ontploffing bij ontruiming schuilkelder met noodlottig ongeval. Nieuwe 5 klassige systeembouw Variel.

De nieuwbouw wordt op 1 september in gebruik genomen.

1973 Extra faciliteiten voor achterstandsleerlingen en instroom van buitenlandse leerlingen. Naamswijziging in 't Kwetternest.

1980 Besprekingen over het voortbestaan van het katholiek onderwijs in de schilderswijk, nieuwbouwplannen en stadsherstel. Groot gebrek aan ruimte, plaatsing noodlokalen en enkele klassen in het wijkcentrum De Rubenshoek.

1985 Integratie van de kleuterschool Het Kwetternest in de Gerard Doustraat en de Mariaschool. Naamswijziging in ‘t Palet.

Schoolhoofden
zr. Adriane (mej. M.Th. Luyben) (vermeld 1929, 1946, 1955)
zr. Jeanne d'Arc  (mej. C.M.T. Hesselmans) (1965-1985)

Schoolbestuur
Sint Willibrordusvereniging (1965-1985)

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

HGA Archief Lucas Onderwijs bnr 963 inv nr 001-007 Notulen bestuur Sint Willibrordus-Vereniging; 583-588; Kronieken zusters inv nr 1568; Scans SWV inv nr 638-670.

Boeken
Jubileumboekje Mariaschool Jan de Baenstraat 1905-1980
Marry Remery-Voskuil (2012). De scholen van de Zusters van Liefde in Den Haag en het Willibrordushuis in de Oude Molstraat. Voorburg: Ohis Research.

Laatst bijgewerkt 5 oktober 2016

Website door Picturae