h01-vaks-meisjes-039

's-Gravenhaagsche Vakschool voor l.n.h.o., m.h.n.o. en i.h.n.o. / voor Meisjes (1902-1994)

Locaties

Historisch overzicht

1902. Oprichting van de Vereniging 's-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes en start van de lessen in het schoolgebouw Van den Boschstraat 34, waar voorheen de Kookschool was gevestigd.

1912-1913. Begin nieuwbouw van het gebouw Louise Henriëttestraat 10, dat op 25 november 1913 in gebruik is genomen. De Gemeente verhuurt het gebouw aan de vakschool en geeft daartoe een hogere subsidie.

1919 Door de invoering van de wet op het nijverheidsonderwijs wordt de school voortaan door het Rijk gesubsidieerd. Het leerplan moet aangepast worden aan de nieuwe eisen.

1924 De school heeft ruim 500 leerlingen voor de vakopleidingen en 5572 cursisten.

1935 Het aantal aanmeldingen neemt af en de cursusduur is veranderd. De school begint een cursus voor werkloze meisjes. Het gebouw wordt eigendom van de Vereeniging.

1939 Het schoolgebouw in de Louise Henriëttestraat wordt gevorderd door het ministerie van Defensie voor huisvesting van het Centraal Distributiekantoor en daarna van het Rijksbureau voor Chemicaliën. De school wordt tijdelijk ondergebracht aan de Bezuidenhoutseweg 144, . Een deel van het gebouw aan de Louise Henriëttestraat blijft nog in gebruik bij de school.

1945 Het schoolgebouw aan de Louise Henriëttestraat wordt tijdens het bombardement op het Bezuidenhout verwoest. Vanaf 16 mei wordt de vakschool gevestigd in het schoolgebouw Hoefkade 99 en daarna in diverse andere gebouwen waaronder de oanden aan de Bezuidenehoutseweg 144 en 197.

1954 Op 29 oktober wordt het nieuwe gebouw aan de Wilhelminastraat 4-6 officieel in gebruik genomen.

1965 Er is een grote tentoonstelling van werkstukken van leerlingen o.a. hoeden, die veel belangstelling trekt.
 
1979
De vakschool gaat verder als Vakschool voor l.n.h.o., m.h.n.o. en i.h.n.o.

1994  De vakschool fuseert met de afdeling verkoop en handel van het Tinbergen College en gaat behoren tot de scholengroep bekend als de Esloo Groep.

Schoolhoofden
mej. A. Berghuis (1902-1928)
mw. E. Vürtheim-Valk (1931-1954))
mej. A.H.J. Voorsteegh (1954-1957)
mej. A.A. Bezemer (1957-1967)
mw. J.R. Sikkens (1967- vermeld 1979)
mw. H.C. Klaver-Mooij (vermeld 1987)
mw. D. de Bruin-Fijten (vermeld 1992 - 1994)

Schoolbestuur
Vereeniging 's-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Krantenartikelen

1952, 25 februari (Haagsch Dagblad): 50 jaar oud
1952, 24 juni (Haagsche Courant): Inrichting tentoonstelling
1952, 1 juli (HC): Feest
1952, 9 oktober (HC): Plannen voor nieuw gebouw

Klik hier voor meer krantenartikelen over de Vakschool voor Meisjes

Audio en video materiaal

1990: Ooievaartjes: over typisch Haagse dingen, signatuur V 1615
1994: De 's Gravenhaagsche vakschool voor meisjes- een kijkje in de keuken van de school, anno 1913, signatuur V 664  

Laatst bijgewerkt 11 april 2017

Website door Picturae