Luxemburgstraat 7 -Hertogschool, Ds. W.E. den

Ds W.E. den Hertogschool (1881 - )

Locaties

Historisch overzicht

1881 Een lagere school wordt opgericht in Loosduinen

1923 De gemeenteraad besluit medewerking te verlenen tot het bouwen van een nieuw schoolgebouw voor lager onderwijs en U.L.O aan de Julianastraat ter vervanging van het oude gebouw aan de Emmastraat 32.

1925 Het nieuwe schoolgebouw wordt in gebruik genomen. De stichtingskosten van het nieuwe gebouw bedragen 190.000 gulden. De architect van de school is N. Doornberg Czn te Bussum.

1936 De U.L.O.-afdeling van de lagere school wordt gesloten.

1940-1945 Een gedeelte van het schoolgebouw wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog door een bom getroffen.

1942-1945 De Julianastraat heet op last van de bezetter Catharinastraat.

1943 Opening van een 7e en 8e klas voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (vglo) 

1945 Op 10 september wordt opnieuw een Christelijke Mulo geopend waarvan H. Bakker ook schoolhoofd is.  

1946 Een nieuwe vleugel wordt aan de school wordt aangebouwd ter vervanging van een vleugel van de school die door een bombardement is verwoest.

1956 De school viert het 75-jarig bestaan.

1967 De Julianastraat heet voortaan Luxemburgstraat

1985 Kleuterschool 't Klokkenspel aan de Willem-III-straat 34 gaat op in de  Ds. W.E. den Hertogschool.

2014 In verband met nieuwbouw verhuist de school tijdelijk naar het Cantateplein 27

2015 De school betrekt het nieuwe schoolgebouw aan de Luxemburgstraat 7.

2016 Wethouder Ingrid van Engelshoven opent officieel het nieuwe schoolgebouw samen met een zoon en een kleinzoon van ds. W.E. den Hertog, de naamgever van de school. Tegelijk wordt het 135-jarig bestaan van de school gevierd.

Schoolhoofden / Directie
A. de Geus (vermeld 1928)
H. Bakker (1932-1952)
P. van Raalte (1952-1955)
U. Schuil (1955-1977)
J.H. Reinink (vermeld 1981)
mw. E. M. (Ellen-Marjon) Scherf (2015 - )

Schoolhoofd van de MULO
H. Bakker (1952- )

Schoolbestuur
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Christelijke School te Loosduinen (1928)
Stichting voor Christelijke U.L.O. te 's -Gravenhage -Loosduinen (1955- ) 
Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te 's -Gravenhage-Loosduinen (vermeld 1986)
SCOH.


Klassenfoto's

Bronmateriaal

Krantenartikelen

1952, 1 februari (Nieuwe Haagsche Courant)
1952, 1 maart (NHC)
1952, 6 september (NHC)

1955, 3 november (Haagsche Courant): De heer Schuil als hoofd geïnstalleerd

1956, 1 februari (NHC): De school neemt afscheid van zijn concierge A.A. Keijzer
1956, 8 februari (NHC): De school neemt afscheid van onderwijzer K.M. Delgorge wegens vertrek naar Californi├ź
1956, 7 maart (NHC): Derde ouderavond
1956, 15 maart (NHC): Verslag ouderavond
1956, 30 augustus (NHC): Voorbeschouwingen bij gelegenheid van het 75 jarig bestaan
1956, 7 september (NHC): Geschiedenis van de school
1956, 17 september (NHC): Kerkdienst bij gelegenheid van het 75 jarig bestaan
1956, 18 september (NHC): Receptie t.g.v. het 75 jarig bestaan

1965, 29 maart (NHC): Verslag van de door de school georganiseerde 'Onder ons mars'

1967, 14 juni (Het Binnenhof): Verslag van het bezoek van oud-onderwijzer van de school E.P. Meijer, minister van Onderwijs te Suriname

1968, 16 maart (NHC): Verslag van door de leerlingen georganiseerde ouderavond

1974, 21 oktober (Het B): Haagse kunstenaar W.J. Leeuwens maakte een wandschildering in de hal van de school
1974, 23 oktober (HC): Korte beschouwing

2015, 15 oktober (DeNieuweLoosduinseKrant): Eerste steen Den Hertogschool gelegd

2016, 31 oktober  (AD/HC). Feestelijke opening nieuw schoolgebouw


Link website van de school


Laatst bijgewerkt 16 maart 2017

Website door Picturae