1969-cecilia

't Startblok, Caeciliaschool (1954-1988)

Locaties

Historisch overzicht

1954 In september opent pastoor E. Pompen ofm van de Antonius en Lodewijk Parochie een RK lagere school een  kleuterschool in Morgenstond. De school is voorlopig gehuisvest in de Tinaarlostraat. De Fraters uit Tilburg geven les aan de jongens, de Zusters uit de Oude Molstraat aan de meisjes. Het kerkbestuur geeft een volmacht aan de Sint Willibrordus Vereniging voor bouw en beheer van de scholen.

1959 Het nieuwe gebouw van de Caeciliasschool in de Oosterhesselenstraat 6 / hoek Maartensdijklaan wordt in gebruik genomen en op 4 februari plechtig ingewijd. 

1967 De lagere scholen zijn voortaan gemengd, dat wil zeggen dat er ook jongens worden toegelaten. 

1985 De kleuterschool 't Koningshofke en de Caeciliaschool vormen samen basisschool 't Startblok.

1988 Door terugloop van het aantal leerlingen fuseert 't Startblok met De Kardinaal. Zo ontstaat  De Wegwijzer in de Tinaarlostraat.

Schoolhoofden / Directie
zr. Engelmundis
mej. G.G. Nijssen (1960-1962)
zr. Veronique  / mej. A.J. Galema (1966-1970)
J.L.A. Franken (1971-1981)
G.C.M. Berkhout (1983-1988)
D.A.B. van Waas (vermeld 1992)

Schoolbestuur
Parochiebestuur van de HH. Antonius en Lodewijk
Willibrordus Vereniging


Andere media

Bronmateriaal

HGA Bnr 963, inv nr 1045-1063 Stukken Oosterhesselenstraat; inv nr 1064-1072 Schipborgstraat-Tinaarlostraat; inv nr 1073-1080 Exlostraat

Literatuur
Emmaus overwegingen Een uitgave van de RK Emmausparochie.

Krantenartikelen
1957, 19 januari (Het Binnenhof): Eerste paal geslagen

1958, 28 maart (B): Overzicht bouw

1959, 4 februari (Haagsche Courant): Nieuw gebouw in gebruik genomen

1960, 16 juli (B): Overzicht eerste groep leerlingen, die gehele school doorlopen hebben

1962, 10juli (Het Binnenhof): Wint KRO-jeugdfestival
1962, 26 juli (B): Afscheid van hoofd, zuster Engelmundis, die studieopdracht in Londen krijgt

1963, 26 juli (B): Neemt deel aan halve finale van KRO-zangwedstrijd

1965, 25 mei (B): Wint halve finale van KRO-zangwedstrijd
1965, 5 juli (B): Wint finale van schoolzangwedstrijd

1967, 7 maart (B): Viering 12½-jarig bestaan

1968, 4 juni (B): Interview met muziekonderwijzer Clemens van der Spek.

1972, 20 juni (B): Programma viering jubileum van hoofd J. Franken en afscheid mej. M. Heytveldt.

Link website van de Wegwijzer

Laatst bijgewerkt 17 augustus 2017

Website door Picturae