HGA001407208

Grotius Lyceum, 1e Gemeentelijk Lyceum, 4de Gemeentelijke HBS (1921-1968)

Ook bekend onder:

  • Gemeentelijk Lyceum
  • Stedelijk Lyceum

Locaties

Historisch overzicht

Gemeentelijke Hogere Burgerscholen in Den Haag
5 jarige opleidingen

1e gemeentelijke HBS (1865-1984) 3e Van den Boschstraat (later Thorbecke Lyceum)
2e gemeentelijke HBS (1901-1939) Stadhouderslaan, Valeriusstraat
3e gemeentelijke HBS (1906-1968) Waldeck Pyrmontkade, Beeklaan
4e gemeentelijke HBS (1921-1968) Aucubastraat, Stokroosplein
5e gemeentelijke HBS (1925-) Laan, Mient, Aronskelkweg (later Dalton Lyceum)
6e gemeentelijke HBS (1922-) Nieuwe Duinweg (later Johan de Witt Lyceum)
7e gemeentelijke HBS Raamstraat (1925-1964) (daarvoor HBS met 3-jarige cursus)

3 jarige opleidingen
1e gemeentelijke HBS Raamstraat (1883-1964) (wordt in 1925 de 7e HBS met 5-jarige cursus)
2e gemeentelijke HBS Laan (1917-1925) Deze houdt op te bestaan en wordt samengevoegd met de HBS aan de Raamstraat

Periode Aucubastraat-Van den Eyndestraat
1921
Oprichting van de 4de Gemeentelijke HBS. De school werd ondergebracht in bestaande schoolgebouwen aan de Aucubastraat en de Van den Eyndestraat.

Periode Stokroosplein
1925
De 4de HBS gaat over in het 1e Gemeentelijk (Stedelijk) Lyceum en betrekt de nieuwbouw van architect Van der Zwart aan het Stokroosplein.

1942 Op last van de Duitse bezetter moet het gebouw aan het Stokroosplein worden verlaten. Een zwerftocht langs gebouwen begint: Populierstraat (Christelijke HBS), de Waldeck Pyrmontkade (Handelsdagschool) en de Vlierboomstraat (tijdelijk niet in gebruik als Lagere School). Naar de Fischerstraat (Joodsch Lyceum) verhuisden gedwongen door de Nazi's in 1941 de Joodse leraren en medeleerlingen.

1946 Het lyceum krijgt de naam Grotius Lyceum. (Vlierboomstraat 366)

1949 Onderafdeling HBS in Finse schoolgebouw Woudenbergstraat 2.

1951 Onderafdeling HBS wordt Zuiderpark HBS.

1955 Het lyceum betrekt het pand aan de Klaverstraat 7 - 9.

1965 Het 40-jarig bestaan van het lyceum wordt van 2 tot en met 10 april gevierd.

1968 Fusie met MULO Zonnebloemstraat en HBS Beeklaan onder de naam Scholengemeenschap Hugo de Groot.

2007 Het gebouw Klaverstraat is sinds 2007 een Rijksmonument: één van de monumenten die stammen uit de Wederopbouwperiode van 1940 tot en met 1958.

Directie
Th.A. Verdenius (1923-1939)
Dr. W. van der Wijk (1940,1941 -  )
Dr. J.N.I.M. Geurts (1943 - )
Timmers (1946 - ) 
D.H. Prins (vermeld 1950-1955)
Dr. J.H. Schneider (1956-1963)
Dr. B. Hiemstra (1964-1976)


Klassenfoto's

Bronmateriaal

Archief
Het archief van de school is in beheer bij het Haags Gemeentearchief: 0658-01 Segbroekcollege 

Schoolkrant
De Hugo. Aanwezig in de bibliotheek van het HGA 2 nummers: 10e jrg. maart/april 1965 en het decembernummer 1967 [S p 73]

Boeken
Korte geschiedenis van het Segbroekcollege / Dr.A.W.E.Dek
Gedenkboek rector dr.J.H.Schneider, rector van 1956 tot 1963, ter gelegenheid van zijn afscheid als rector. (Bevat foto's van alle leraren die op dat moment bij de school werkzaam waren)

Krantenartikelen

1951, augustus (Haagsche Courant): Plannen voor nieuw schoolgebouw voor filiaalklas (pdf)
1951, 4 september (HC): Zuiderpark HBS als zelfstandige school geopend (pdf)

1952, 11 maart (Het Vaderland): publicatie over het "Grotius"

1953, 15 mei  (HC): Herbouw begonnen
1953, 23 oktober (HC): Krijgt gedenksteen
1953, 13 november (Nieuwe Haagsche Courant): Herbouw, en inmetseling gedenksteen

1965, 6 april (HC): Receptie 40 jarig bestaan

1966, 8 februari (HC): Liever langharig dan kortzichting

Laatst bijgewerkt 19 april 2017

Website door Picturae