Atjehstraat 31 -Archipel_1024

Archipelschool, o.l.s. Weissenbruchstraat, o.l.s. Atjehstraat (1884- )

Ook bekend onder:

  • Archipelschool Prins Alexander

Locaties

Historisch overzicht

1884 1884 Op 1 september 1884 wordt de burgerschool 2esoort voor meisjes aan de Atjehstraat geopend met ruim 150 leerlingen die in na 6 jaar lager onderwijs in drie jaar het diploma voor uitgebreid onderwijs kunnen behalen. Het hoofd der meisjesschool aan de Atjehstraat deelt met voldoening mede dat een groot deel van hare leerlingen bijzondere voorliefde voor de wiskunde aan de dag legt.

1923 21 augustus splitsing in openbare school voor glo en de kopschool (met leerjaren 8, 9 en 10) tot een school voor uitgebreid lager onderwijs, ulo. De (m)ulo blijft tot 1943 in het gebouw Atjehstraat 31.

1926 De openbare lagere school Atjehstraat 31 verhuist 1 september 1926 naar de Weissenbruchstraat 190 (OV 1926).

1943Tijdens de oorlog wordt de lagere school tijdelijk gehuisvest in de Kerkstraat 11. De (m)ulo gaat tijdelijk naar de Laan van Meerdervoort nr 57.

1944 De lagere school verhuist weer naar het oude adres in de Atjehstraat 31. Tevens verhuizen de leerlingen van de openbare school van het Alexanderplein ook naar de Atjehstraat 31.

1948 Naamsverandering in Archipelschool.

1962 Opening van een kleuterklasje in het gebouw.

1978 Het aantal leerlingen is gedaald tot 42 vanwege onderwijsexperimenten; er zijn nog maar twee combinatieklassen. De naam wordt veranderd in Archipelschool Prins Alexander, het onderwijs wordt weer degelijk en het gebouw wordt opgeknapt. Het aantal leerlingen groeit.

1990 Viering van het 100-jarig jubileum.

1995 Het oude gebouw wordt gesloopt op dezelfde plaats wordt een nieuw gebouw in Atjestraat 31 gerealiseerd.

Schoolhoofden

Mw J.J. Ph. Lijssen (1884-1914)

mej. M.A.G. Steffelaar (1915-1925) mej. A. Verhagen (1923-1924) mej. A.C. Blikslager (1924-1927 ) A. Baljet (1927-1943) A. Smink (vermeld 1947 - vermeld 1956)

W.M. Rensen (vermeld 1959)

M.P. den Ottolander (vermeld 1962, 1967)

Dhr. Grinwis

R. Looijer (vermeld 1970 - 1972)

A.H. van Zaanen (vermeld 1972-1978)

S. Assink (1979-1984)

M. de Haan (1984-1995)

E. de Jeu (2008-)

P.J. de Rijk (vermeld 2014)

A. (Alfred) Jeths (vermeld 2015 interim)

Schoolbestuur

Gemeente Den Haag
Stichting De Haagse Scholen

Bronnen
Onderwijsverslagen

100 Jaar Archipelschool / Hans Bekius. - Den Haag, 1990. [Bibliotheek HGA 18A w 131]

Linksite van de school

Bronmateriaal

100 Jaar Archipelschool / Hans Bekius. - Den Haag, 1990. [Bibliotheek HGA 18A w 131]

Onderwijsverslagen

Link site van de school

Laatst bijgewerkt 7 maart 2019

Website door Picturae