brouwersgracht28-ca1900-HGA001056874

Aloysiusschool Brouwersgracht (1861-1956)

Locaties

Historisch overzicht

1861 Pater Fentrop s.j., kapelaan van de Teresia van Avilaparochie, richt de eerste katholieke school voor arme meisjes op aan de Brouwersgracht. De Zusters van Amersfoort hebben de leiding van de armenschool, de burgerschool en de bewaarschool.

1869 Om de financiële moeilijkheden op te lossen neemt de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Roosendaal de scholen over.

1870 De scholen tellen ruim 500 leerlingen.

1877 Er wordt een loterij gehouden voor de aankoop van naastgelegen panden en uitbreiding lokalen.

1919
 Deze inrichting met 800 leerlingen is verdeeld in 4 scholen. A en B voor arme kinderen en minvermogenden  C voor den Burgerstand de zogenaamde Franse school  D, de MULO-school. D.

1929
Leerlingen van de naai- en knipcursus kunnen examen doen in lingerie, als costumière of coupeuse.

1936
Oprichting van eenjarige dag-handelscursus na vier jaar ulo.

1939 Tijdens de mobilsatie inrichting van deel van de school tot hulpziekenhuis van het Gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal.

1943
1 sept. Oprichting van een VGLO school. Kooklessen in het weeshuis aan de Warmoezierstraat, opheffing van de VGLO per 1 september 1954.

1956
De lagere school en de mulo aan de Brouwersgracht worden opgeheven. Dit betekent ook het afscheid van de Zusters van Roosendaal van de Brouwersgracht.

Schoolhoofden
mej. A.,M.A. Neuhaus (vermeld 1862-1868)
sr. Eugenie van der Aa 1869
mej. T.J. Duffels (vermeld 1869-1875) 
mej. A.M.H. Visée (vermeld 1876-1880) 
sr. Salesia de Leeuw 1885
sr. Bertine (M.C.Fikke) (vermeld 1886-1889)
mej. M.E. Ossenblok (vermeld 1890-1893)
sr. Winanda de Wolf (    - 1896)
mej. M.M.C. van den Burg (vermeld 1884-1899)?
mej. H. van Thiel (vermeld 1900-1906)
mej. A.M. van der Haar (vermeld 1907-1920)
sr. Christine van Berkel (1904?)
mej. W.C. van Haaren ( -1913)
mej. M.S.C. Richters (vermeld 5 sept 1913)
sr. Margaretha Jansen (1920)
sr. Michel van Rooij (1927)
mej. C.H.M. Hooge (vermeld 1936)
mej. M.J.W. Rubling (vermeld 1950)
mej. L.J.L.M. Kusters (vermeld 1951, 1956)

Schoolbestuur
Parochiebestuur Teresia van Avila (1861-1869)
Genootschap tot Opvoeding gevestigd te Roosendaal (N.-Br.) (1869-1956)

Bronmateriaal

Archief van de Zusters van Roosendaal arz 063-c11-1
Onderwijsverslag 1919

Krantenartikelen

1952, 29 februari (Binnenhof): Artikel over de school

1956, 4 februari (Haagsche Courant): R.K.school voor meisjes, Brouwersgracht 28, wordt opgeheven wegens personeelstekort
1956, 11 februari (B): Idem
1956, 17 juli (HC): Volgende week sluiting
1956, 21 juli (B): Bestemming gebouw
1956, 24 juli (B): Huldiging zusters van Roosendaal

Laatst bijgewerkt 13 oktober 2017

Website door Picturae