g01-1920-dacos-fic-NBK-012-gevel-mr-k

Canisiusschool (1901-1988)

Ook bekend onder:

  • Bijz. lagere school der vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
  • St Vincentiusschool Dagschool v. M.U.L.O.
  • School voor ULO en afd. voor gew. l.o. (Gesub).
  • Montessori Broederschool

Locaties

Historisch overzicht

1901 De Vincentiusvereniging opent op 2 september de Canisiusschool in het oude gebouw van de Katholieke Volksbond.

1903 Het nieuwe gebouw aan de Da Costastraat 42 wordt ingezegend..

1933 In de nieuwbouw aan de Da Costastraat 40, is voortaan een (volks)school ( A) gehuisvest op nr. 42 komt de (opleidings)school (school B). 

1941 De Da Costastraat draagt in de Tweede Wereldoorlog de naam J.P. Heijestraat.

1943 Op 1 september wordt een vglo-school geopend.

1947 Op 1 september wordt de vglo-school alweer opgeheven.

1956 Het montessorisysteem wordt ingevoerd met als doel kinderen uit de buurt met achterstanden beter te begeleiden.

1966  School B, de oude opleidingsschool wordt gesloten en het gebouw op nr 42 verkocht. De overgebleven Canisiusschool laat vanaf dan meisjes toe.

1970 De Canisiusschool wordt een school voor aangepast basisonderwijs. De eerste en tweede klas worden afgeschaft.

1985-1988 Afbouw en sluiting van de Canisiusschool.

Schoolhoofden
br. P. van den Winkel (vermeld 1901-1902)
br. G.H. Uhemann (vermeld 1904-1911)
br. J.J.M. Rischen (vermeld 1912-1913,1916-1917)
br. H.A. Vester (vermeld 1918-1920)
H.L. Hakkenberg (vermeld 1922,1924,1925)
br. F. Ruivenkamp (vermeld 1923)
br. J.P. Luxen (vermeld 1926,1927)
J. Broeders (vermeld 1928)
P.A. Vercoelen (vermeld 1929,1931,1932) (1933,1934,1935)  school B
A. Bouwman (vermeld 1933)  school A
A.J. Hendrickx (vermeld 1934,1935) school A
br. Alphonsus / P.C. van Hout (vermeld 1936,1937,1938,1939,1941) school A
J.H. Steenmans (vermeld 1936,1937,1938) school B
J.W. Schuwirth (vermeld 1939,1941,1943) school B
J. A. Meijs (vermeld 1943) school A
Br. Salesianus/J.M. van Zutphen (vermeld 1947,1951,1955,1956) school A
H.J.H. Ebus(vermeld 1947,1951) school B
J.Luyten (vermeld 1955,1956) school B
Br. Liberius / A.K.P. Verkoyen (1958-1960) (vermeld 1962) Montessori Broederschool
Th.H. van Loon (vermeld 1962) St. Canisiusschool
W. Dinjens (vermeld 1960)
Br. Paschalis / J.J. Jansen (1960-1969) (vermeld 1966,1972) Montessori Broederschool
H.C. van Gerven (vermeld 1966) St. Canisiusschool
Br. Frans Wils (1970-1988)

Schoolbestuur
Sint Vincentius Vereniging (1901-1976)
Stichting Katholiek Onderwijs Den Haag Centrum (1976-1988)

Bronmateriaal

HGA Bnr 963 Archief Lucas Onderwijs inv. nr. 1725-1744; 1865-1867.
Archief van de Broeders van Maastricht in Klooster Sint Aegten en Maastricht
Stukken van F. Wils in het Stadsklooster, Westeinde in Den Haag, februari 2009

Boeken

Marry Remery-Voskuil (2011) - 150 jaar Broeders van Maastricht en de Vincentiusscholen in Den Haag. Het verhaal gaat door.... Voorburg: Ohis Research.

Frans Wils - Canisiusscholen Den Haag, Orientatie FIC, Maastricht 1988-3. HGA bnr 963 inv nr 1867.

Br. Alphonsus van Hout. Ervaringen op een volksschool. Artikelenreeks in: Uit Eigen kring, Maastricht 1937. Heruitgegeven door Frans Wils in 1988.

Krantenartikelen

1957, 2 oktober (Het Binnenhof): Nieuw Montessorisysteem in gebruik genomen

1961, 2 september (B): Korte geschiedenis ter gelegenheid van 60-jarig bestaan
1961, 9 september (Haagsche Courant): Idem

1963, 4 juli (B): Hoofd, broeder Th. van Loon, 25 jaar onderwijzer en kloosterling

1966, 15 juni (B) en 6 juli (HC): Beschouwing ter gelegenheid van opheffing
1966, 11 juli (HC) en (B): Beschouwing over opheffing bij huldiging van personeel

1972, 5 september (B): Voorbeschouwing afscheid van hoofd, broeder Paschalis Jansen

Laatst bijgewerkt 4 februari 2016

Website door Picturae