zwarteweg75-2008-fotoMR-1024

Bernadettekleuterschool, Catharinabewaarschool (1862-1974)

Locaties

Historisch overzicht

1862 Opening van een bewaarschool aan de Hekkelaan door de Sint Willibrordusvereniging met twee lokalen voor arme kinderen en 3 lokalen voor burgerkinderen.

1868 Bij de bewaarschool wordt een lagere school geopend, de Catharinaschool.

1910 Bezoek van Koningin-Moeder Emma.

1934 De schoolgebouwen aan de Hekkelaan worden afgebroken. Er worden in een scholencomplex drie nieuwe gebouwen neergezet. De bewaarschool krijgt dan een apart gebouw met een eigen ingang aan de Zwarteweg 75 en wordt voortaan Bernadetteschool genoemd.

1939 Het schoolgebouw is van 1 september 1939 tot 16 december 1943 geheel of gedeeltelijk gevorderd in verband met oorlogsomstandigheden. Pas in 1949 komt het gebouw weer ter beschikking van de Catharinabewaarschool en de Catharinaschool.

1951 De zusters vertrekken.

1974 De Bernadettekleuterschool wordt gesloten.  

Schoolhoofden

mej. C.A. Greefkens (vermeld 1862)
mej. J. Vriesekoop (vermeld 1923)
mej. J.R. Heeckeren van Brandenburg (vermeld 1927)
mej. J.T.M. van de Rijt (vermeld 1941)
mej. A.S.M. Schouten (vermeld 1950)
zr. Juliani (mej. H.W. Reyns) (vermeld 1952)
mej. C. J. de Vries (vermeld 1967-1972)

Schoolbestuur
Sint Willibrordus Vereniging (1862-1974)

Klassenfoto's

Bronmateriaal

HGA Archief Lucas Onderwijs Bnr 963 inv nr 512-620.


Boeken

Marry Remery-Voskuil (2012). De scholen van de Zusters van Liefde in Den Haag en het Willibrordushuis in de Oude Molstraat.

Krantenartikelen
1967, 4 november (Haagsche Courant): Brief van hoofd mej. C. de Vries met commentaar op de verbouwing

1971, 2 maart, (Het Binnenhof): Verslag viering 40-jarig jubileum van hoofd mej. C. de Vries

Laatst bijgewerkt 30 augustus 2018

Website door Picturae