1930-her-fic-NBK-043-klas-aloysius-januarius-vester-mr-k

Aloysiusschool Herschelstraat (1915-1967)

Locaties

Historisch overzicht

1915 Start  van de volksschool A en de tussenschool B in het nieuwe schoolgebouw van de Vincentius Vereniging in de Herschelstraat. Voor de broeder-onderwijzers wordt een klooster gebouwd met een ingang aan de Noorderbeekdwarsstraat. Het complex is ontworpen door P. van Noorden en gebouwd door aannemer Nollen.

1919. Het leerlingenaantal groeit snel en in 1919 telt school A al 7 leerjaren. School A wordt later bekend onder de naam Gerardus Majellaschool. De B school wordt aan de H. Aloysius gewijd.

1922 Opening van een opleidingsschool voor kinderen uit middenstands- en hogere milieus in de Weimarstraat 300.

1923 Vanaf september zijn de hoogste klassen met de meest begaafde leerlingen van het gewone lager onderwijs afgesplitst en gaan verder onder de naam van de H. Engelbewaardersschool voor ulo aan de Herschelstraat / Weimarstraat.

1966-1967 Door terugloop van het aantal leerlingen wordt de Aloysiusschool in de Herschelstraat 23 b opgeheven.


Schoolhoofden Aloysiusschool
School B
J.G.M. Gallenkamp B (vermeld 1915)
br. Aquilinius, H.W. Volker (vermeld 1916)
H.J.M. Henzen (vermeld 1917)
br. Januarius, A. Vester (vermeld 1927)
br. Armandus, P. v.d. Winkel (vermeld 1934)
br. Fides Apeldoorn (vermeld 1935) 
br Cecilianus Breuer (vermeld 1940-1944)
br. Paduano (vermeld 1944)
br Carlos (vermeld 1946)
br Feodor (vermeld 1947)
br. Harold, P.J.A.T. van Dijk (vermeld 1950)
br. Francesco Campman (vermeld 1952,1962)

Schoolbestuur
Vincentius Vereniging (1915-1967)

Andere media

Bronmateriaal

HGA Archief Lucas Onderwijs bnr 963 inv. nr. 1868-1975; 1746-1777; Klooster Sint Aegten Archief van de Broeders van Maastricht, ABM Annalen Broeders inv. nr. 42-43; KDC Archief Vincentius Vereniging bnr. 939 inv. nr. 996.

Boeken
Marry Remery-Voskuil (2011) - 150 jaar Broeders van Maastricht en de Vincentiusscholen in Den Haag. Het verhaal gaat door.... Voorburg: Ohis Research.

Krantenartikelen
1960, 20 augustus (Binnenhof): Het hoofd, broeder Modestus wordt overgeplaatst

1963, 9 nov. (B): Nieuwe gymnastiekzaal van scholencomplex in gebruiik genomen

1965, 9 april (Haagsche Courant): 50-jarig jubileum van de Broeders van Maastricht

Laatst bijgewerkt 6 maart 2016

Website door Picturae