HGA001-503483

Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (2e VCL) (1944-1981)

Locaties

Historisch overzicht

1944 De school wordt opgericht als Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (2e VCL), als afsplitsing van het bestaande VCL, dat dan het 1e VCL genoemd wordt.  De school is tot de nieuwbouw gehuisvest in panden aan de 2e Sweelinckstraat.

1956 Verhuizing naar een nieuw gebouw aan de Goudsbloemlaan 131.

1970 Het 2e VCL fuseert met de  Mr. F.L. Kleijnschool voor mavo.

1981 De school fuseert met de openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot tot Segbroek College.

Directie
dr. G. Kazemier (1944-1967)
F.B. Adam (1967-1981)

Schoolbestuur
Vereniging Het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (1944-1981)

Klassenfoto's

Bronmateriaal

Literatuur

Marloes de Groot, 'Vrijheid in gebondenheid. Over het karakter van het Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (1944-1981)'. in: Jaarboek Die Haghe 1991, pp. 203-225
Frits Boersma, Het Tweede VCL. De geschiedenis van een merkwaardige school. Den Haag 1999.

Geluidsopname
Heya Kaassie; musical in 8 'taferelen'. LP, 1967

Krantenartikelen

1954, 29 oktober (HaagseCourant) Koos Beugel legt eerste steen

Laatst bijgewerkt 23 augustus 2018

Website door Picturae