zuidoosbinnensingel66-2009-fotoMR-1024

Antonius van Paduaschool (1869-1966)

Locaties

Historisch overzicht

1869 Opening van de jongensschool. aan de Z.O. Binnensingel 66 door de Vincentiusvereniging. De Broeders van Maastricht zorgen voor het onderwijs aan 92 arme kinderen. Zij verstrekken ook voedsel en kleding. In 1880 is het leerlingenaantal toegenomen tot 322.

1893
Verbouwing van de school door uitbreiding met drie lokalen en een verdieping. Het leerlingenaantal stijgt verder tot ruim 400.

1914
Kritische brief van katholieke lekenonderwijzers. Vincentius Vereniging belooft om de scholen over te dragen aan de parochies.

1922
Overdracht van de school aan het kerkbestuur van de H. Antonius en Lodewijk. De Broeders worden na Pasen 1922 door het hoofdbestuur teruggetrokken. Voortaan zijn er alleen leken-onderwijzers op deze school.

1934 De Antoniusschool neemt zijn intrek in het verbouwde schoolgebouw aan de Zuid-Oost-Binnensingel.

1939 De schoolgebouwen aan de Zuid-Oost-Binnensingel, de Hekkelaan en de Zwarteweg worden tijdens de mobilisatie en de oorlog gevorderd en na de oorlog verhuurd aan Rijksgebouwendienst ten behoeve van het Productschap voor Akkerbouw. De leerlingen en personeel van de Antoniusschool verhuizen met meubelen en leermiddelen naar het gebouw van de Hervormde school in de Gouwestraat 13.

1950 De Antoniusschool keert terug naar de Zuid-Oost-Binnensingel, die in 1956  een nieuwe naam krijgt: Uilebomen. 

1966
De Antoniuschool gaat op in de Bernadetteschool en wordt daarmee een gemengde school

Schoolhoofden
br. Laurentius (vermeld 1869)
J.U.C. Okhuijsen
br. Servatius Voss (vermeld 1870-1876)
L. Bonekamp (vermeld 1877-1879)
J. van Kempen (vermeld 1880-1886)
A.J. Froesch (vermeld 1888-1892)
J.C. Lelijveld (vermeld 1893)
br. Richardus (vermeld tot 1896)
J.J. Beskens,(vermeld 1894-1895)
br. Gerlachus Hoen
W.H. Donatus (vermeld 1896-1901, 1903-1904)
A.H.G.J. Albert (1905-1908)
C.L. Janssen (vermeld 1909-1913)
N.A.M. Peeters (1914-1916)
br. Rigobertus Draper (1916-1922)
J.F.A. van der Post (1922-1945)
H. Wanders (vermeld 1950)
P. van Schie (vermeld 1962 - 1966)

Schoolbestuur
Vincentius Vereniging (1869-1921)
Kerkbestuur der Parochie van de H.H. Antonius en Lodewijk (1922-1961)

Bronmateriaal

Archief van de Broeders van Maastricht in Klooster Sint Aegten ABM 42-43 Annalen, 811
Archief Vincentius Vereniging KDC, Secr.  Den Haag notulen 1916-1926
HGA Archief van de Parochie van de H. Antonius en Lodewijk bnr 661.

Literatuur
Marry Remery-Voskuil (2011) - 150 jaar Broeders van Maastricht en de Vincentiusscholen in Den Haag. Het verhaal gaat door.... Voorburg: Ohis Research.

Laatst bijgewerkt 28 augustus 2018

Website door Picturae