g03-zuidlaren59

College Simon Stevin, Stevin Lyceum, (1964-2003)

Locaties

Historisch overzicht

1964 Het Stevin Lyceum wordt gesticht per 1 september na fusie van de Zuiderpark HBS met de Stevin HBS uit de Raamstraat.

1966 De school fuseert met de President Kennedyschool van de Hertenrade tot Scholengemeenschap Simon Stevin.

1982 De Scholengemeenschap Simon Stevin fuseert met de Cornelis Plantingschool aan de De Rade 127. De nieuwe naam wordt Stevin College.

1993 De Haagse gemeenteraad besluit op 2 juli 1992 tot een fusie per 1 augustus 1993 van de openbare scholengemeenschappen Laakhage, Leyhage en Loevestein, de Anne Frank MAVO en het Stevin College. Zo ontstaat de gemeentelijke scholengemeenschap Stevin College (vwo-havo-mavo-(i)vbo).

2001 Er zijn twee vestigingen van het Stevincollege: Zuidlarenstraat (brugklassen en afdelingen VWO, HAVO en Theoretische leerweg (MAVO)) en Beresteinlaan 627 (Brugklassen en VMBO-sectoren economie, techniek, zorg en welzijn en isk).

2003 Opgegaan in Terra College, nu Scholengroep Den Haag Zuid-West.


Directie
drs. J. Nagelsmit (1964-1976)
mw. drs. F.A. Valken (1976-1981)
R. Boere (1981-1988)
K.S. Ramnewash (1988-1992)
J.J. van Leeuwen (verv. rector 1992 vermeld)
H. Mulders (a.i vermeld 2001)
G.J.A. van Miltenburg (2002-2003)

Bronmateriaal

Archief: Dit archief berust bij het Haags Gemeentearchief: Zevende HBS met vijfjarigen cursus (en Handelsschool met vijfjarigen cursus), sedert 1948 Stevin-HBS, sedert 1964 Stevin-lyceum, 1925-1980, beheersnummer 577

Boeken
Overzicht Haagse scholen. Handleiding en indexen openbare scholen 1852-1991, nr 769. Jan van Wandelen. Haags Gemeentearchief, 1992

Kroniek van een school 1884-1984. Van Raamstraat-H.B.S. tot Stevin-college. S. van Meerten.

Losse artikelen

Eindexamenleerlingen Stevinlyceum krijgen college natuurkunde; noodzakelijk door tekort aan leerlingen. In: Weekblad van het genootschap leraren. 1966, 7 januari, nr. 18.

Examenwerk voor de H.B.S. met 5 -jarigen en voor die met 3-jarigen cursus (1e klasse) te 's-Gravenhage-Examenwerk voor het Gymnasium (1e klasse) te 's-Gravenhage. In: School en Leven, 2e jrg (1901), omslagen van no 45 en 46.

P. Goedhart. In: De Bezuidenhoutpost; officieel orgaan van de Vereeniging Bezuidenhout en Wijk VII's belangen, jrg 13, nr 665 (21 maart 1930)

Krantenartikelen

1964, 2 juli (Het Vaderland): Gaat met ingang van cursusjaar 1964/65 met Zuiderpark-HBS over in "Stevin-lyceum" (Zie ook: Onderwijs, Voorbereidend Hoger, Stevin-lyceum)

1964, 2 juli (Vad): Stevin-HBS en Zuiderpark-HBS gaan met ingang van cursusjaar 1964/65 over in Stevin-lyceum
1964, 8 juli (HC): Gebouw aan einde der cursus officieel gesloten
1964, 8 juli (Vad): Geschiedenis

Klik hier voor meer krantenartikelen over het Simon Stevincollege

Audio en video materiaal

{flv}stevin college{/flv}

1985: Niet apart, maar samen (HGA, V 514)

 

Laatst bijgewerkt 30 oktober 2018

Website door Picturae