g01-Aloysiuscollege-Oostduinlaan50

(Eerste) Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) (1929 - )

Locaties

Historisch overzicht

1929 Op 3 september wordt het Vrijzinnig Christelijk Lyceum opgericht. Huisvesting in een herenhuis aan de Laan van Meerdervoort 72. Het is het 38ste 'illegale' lyceum van Nederland.

1931 Het VCL verhuist naar een villa aan de Van Stolkweg 35, die in de loop van de tijd wordt uitgebreid met nieuwbouw.

1942 Het gebouw wordt door de Duitsers gevorderd. De school vond o.a. onderdak bij het Nederlands Lyceum.

1944 Op 'Dolle Dinsdag',  5 september, wordt het Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum aan de 2de Sweelinckstraat 146 geopend. De naam van de school wordt gewijzigd in 1e VCL. 

1968
Het lyceum (gymnasium, HBS en MMS) krijgt VWO en Havo. De schooldecaan doet zijn intrede.

1981 Het 2e VCL gaat op in het Segbroekcollege. Vanaf dat moment wordt het 1e VCL weer Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) genoemd.

2016 Het VCL komt twee jaar in het gebouw van het voormalige Aloysius College aan de Oostduinlaan. De oude gebouwen aan de Van Stolkweg worden gesloopt en daar komt nieuwbouw. De villa, een rijksmonument, blijft gespaard. 

2017 VCL wordt Brede Buurschool.

2018 De lessen worden vanaf 10 december gegeven in het nieuwe gebouw aan de Van Stolkweg 35.

2019
Mw. I. van Engelshoven, Minister van Onderwijs en Wetenschap, opent op 7 maart officieel het nieuwe gebouw.

Directie
dr. N.B. Tenhaeff (1929-1939)
dr. J.J.E. Hondius (1939-1950)
dr. J.A.J.Jousma (1950-1964)
drs. W.G. Noordegraaf (1964-1972)
dr. P.J. Barnouw (1972-1976)
drs. P.J.W.L. Gerretsen (1976-1994)
drs. F.H.A. de Graaff (1994-2011)
drs. M.J. (Mathieu) Arnouts (2011 - )

Schoolbestuur
Vereniging Vrijzinnig Christelijk Onderwijs

Bronmateriaal

Literatuur
Het Eerste V.C.L. Eender en anders. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan ven het Eerste V.C.L / J.J. Jousma en W.G. Noordergraaf. Z.p. 1979
V.C.L. - Jaarboek 1983-1984 en Verspreide Kopstukjes het Eerste V.C.L.
Uit de school geklapt.1921 VCL 1994.
Het Eerste V.C.L. in: Jaarboek Die Haghe 1979, 13-118.

Krantenartikelen
1954, 8 maart (Haagsch Dagblad): Uitvoering leerlingen ten bate van de stichting “Actie voor het asthmatische kind”
1954, 3 september (Nieuwe Haagsche Courant): Overzicht 25-jarig bestaan en programma viering
1954, 6 september (Haagsche Courant): Jubileum leraren
1954, 23 september (Het Vrije Volk): Voorbeschouwing jubileum
1954, 16 oktober (HC): Programma
1954, 30 oktober (NHC): Herdenkingsbijeenkomst in Remonstrantse Kerk
1954, 1 november (HC): Verslag van de viering

2015, 2 december (AD/HC): Blij met tijdelijk onderkomen

2016, 30 september (AD/HC):'Lyceum-kakkers' massaal op de vuist in Benoordenhout

Link
website van de school

Laatst bijgewerkt 20 maart 2019

Website door Picturae