HGA004115031

Weeshuisschool van de Nederduits Hervormde Gemeente, School van het Diaconiehuis der Hervormde Gemeente (1660-1965)

Ook bekend onder:

  • Diaconieweeshuis
  • Dag- en avondschool bij het Diaconie-weeshuis der Ned. Herv. gemeente. (Voor jongens en meisjes)
  • Hervormde Diaconieweeshuis

Locaties

Historisch overzicht

1660 Opening van een oude vrouwen en kinderhuis aan het Spui door de diakenen van de Nederduitsch Gereformeerde kerk, omdat de armste kinderen uit de stad niet in het burgerweeshuis aan het Westeinde worden toegelaten. Al spoedig zijn er meer dan 400 weeskinderen. Na aankoop van naburige panden en interne verbouwingen is er op het terrein een grote weeshuisschool met een apart deel voor de jongens en meisjes. Ook de speelplaatsen zijn strikt gescheiden.

1864 Daadwerkelijke splitsing van het Oudevrouwengesticht en het weeshuis.

1867
Verhuizing naar het nieuwe weeshuis aan de Hooftskade, hoek Koningsstraat. 

1892
8 april Onverwacht bezoek van Koningin Regentes Emma. Bouw van een gymnastieklokaal bij de school.

1925 De school wordt ingrijpend verbouwd volgens het bestek van architect G. Nijhoff. 

1930 Uitbreiding met acht lokalen. 

1940-1945 Evacuatie van de weeskinderen in de Tweede Wereldoorlog, zij komen niet meer terug naar de Hooftskade.

1965 Wijziging van de naam in Hervormde school Koningstraat 3. Daling van het aantal leerlingen,  saneringsplannen rond het Oranjeplein en plannen voor nieuwbouw.

Schoolhoofden
Tijszen, Willem (1660-)
D.A. Keuskamp (1867-1879)
H. Nieukerke (1879-1880)
L. Plette Sr. (1880-1904)
J.P. van der Haas (1905-1920)
A. Kranendonk (1922-1946)
H.M. Bos (1947-1950)
B. Hofland (1950-1951)
F. de Vries(1951-1958)
H. Zandbergen (1958-1962))
B. Hofland (1963-1966)
W.A. Brug (1 sept. 1966 - 31 juli 1970)
C.A. Fuykschot (vermeld 1971, 1976-1977)
L. van Renesse van Duivenbode (1972 - 1976)
F.M. van Donselaar (1976, 1981)

Schoolbestuur
College van Regenten van de Scholen der Nederlands-Hervormde Gemeente te 's -Gravenhage
Stihting Christelijk Onderwijs

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Havelaar, JJ. en H.P. R. Rosenberg (1992). De Weldadigheid gewijd. Weeshuizen in Den Haag en het Hervormde Diaconieweeshuis aan de Hooftskade. Gemeente Den Haag: Vom reeks nr 6.

Troost, J.L. en W.C. de Kruyf (1984). Grepen uit de geschiedenis van de scholen der Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage 1843-1977 en van de scholen uitgaande van de Christelijke MULO Vereniging te 's-Gravenhage 1905-1977. ’s-Gravenhage: Stichting Christelijk Onderwijs te ’s-Gravenhage,  (HGA-boeknummer: 18C l 86)

Jaarboekje Die Haghe 1904, blz. 80-81

Archief van de Weeshuisschool berust bij het Haags Gemeentearchief. HGA Archief van de Diaconie van de Hervormde Gemeente. bnr 133.

Krantenartikelen:

1955, 6 oktober (Haagsche Courant): Behandeling verbetering administratieruimte door Ged. Staten.
1955, 24 december (Nieuwe Haagsche Courant): Kerstviering en afscheid van congiërge C. Sepers.
1956, 13 juli (NHC): Jaarlijkse buitenavond.

1957, 29 mei (HC): Behandeling voor Raad van State van gemeentelijke bijdrage in schoolkantoor.

1957, 6 december (Haagsch Dagblad): Kinderen mogen brood alleen tegen betaling tussen de middag op school opeten.

1960, 2 maart (Nieuwe Haagsche Courant): Korte geschiedenis n.a.v. 300-jarig bestaan.

1960, 26 april (Haagsche Courant): Geschiedenis t.g.v. 300-jarig bestaan.

1960, 4 mei (HC): Viering 3e eeuwfeest.

1960, 30 april (’s-Grav. Kerkb.) Geschiedenis.

1960, 14 mei (’s-Grav. Kerkb.) Herinneringen van oud-schoolhoofd.

1966, 1 september (NHC): Verslag afscheid van hoofd B. Hofland en intrede van nieuw hoofd W.A. Brug.

Laatst bijgewerkt 8 maart 2018

Website door Picturae