1997-98-plugge-ec-basiseducatie-064 kop

Taal+school, ROC Mondiaan, Educatief Centrum, Basiseducatie (Brouwersgracht-50) (1987 - )

Locaties

Historisch overzicht

2017 De Taal+school heeft drie vestigingen. In Den Haag aan de Brouwersgracht 50, in Delft aan de Brasserskade 1 en in het Westland aan Europa 1. Op de locatie Brouwersgracht worden basiscursussen aangeboden, inburgeringscursussen voor statushouders, Beter Nederlands voor beginners, leren omgaan met digitale vaardigheden en overige cursussen.

1999 Gebouwenruil van de Stichting ROC TRE-groep en Gemeente Den Haag

1995 De basiseducatie en voorzieningen voor anderstaligen gaan op in het ROC Zuid-Holland BO/VE

1994 Tinbergen Reynevelt College en het Educatief Centrum vormen samen de TRE groep nt2

1990ca De cursussen voor basiseducatie, taallessen en inburgeringscursussen worden op verschillende locaties in de stad gegeven in oudere schoolgebouwen en buurthuizen en welzijnscentra. Geleidelijk groeit een organisatie onder de paraplu van Educatief Centrum, Basiseducatie met de hoofdvestiging in de Streekschool aan de Brouwersgracht 50.

1987 Per 1 augustus is de Rijksregeling Basiseducatie van kracht. De Gemeenteraad van Den Haag stelt op 15 juni een stedelijk educatief plan vast voor de oprichting van een gemeentelijke instelling voor basiseducatie. Tot basiseducatie worden gerekend activiteiten gericht op het verwerven van taal, reken en sociale vaardigheid. De basiseducatie activiteiten zijn uitgevoerd door onderwijs en welzijn met rijksmiddelen en toegevoegde gemeentelijke middelen in kader van het stedelijk educatief plan.

1986 De wethouder voor onderwijs migrantenbeleid en wijkwelzijn heeft als coördinator een activiteitenplan opgesteld voor de realisatie en instandhouding van een samenhangend en sluitend geheel van educatieve voorzieningen voor volwassenen in Den Haag.
Op de Brouwersgracht 50 wordt een nieuw gebouw voor de Streekschool geopend en in gebruik genomen.

Directie

…..

Bestuur

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Onderwijsverslag 1986-1987, Scholengids en Gemeentegids Den Haag 1990.
Raadsvoorstel gebouwenruil RIS 22709, 27-01-1999

Documenten en foto’s van J. Plugge

Website van ROC Mondriaan

Laatst bijgewerkt 23 september 2017

Website door Picturae