h01.hongarenburg-1966-k4

Jeanne d'Arcschool (1965-1973)

Locaties

Historisch overzicht

1965 De Sint Willibrordus Vereniging opent een tweede rk lagere school in Mariahoeve. De officiële opening van deze Jeanne d'Arcschool is op 17 november 1965.

1973 Op 1 augustus wordt de Jeanne d’Arcschool opgeheven. Het gebouw wordt daarna gebruikt voor de R.K. Opleiding voor Kleuterleidsters.

Schoolhoofden
mej. J.F.A. (Fien) Toneman (1965-1969)
I.C.M. Sevat (1969-1971)
C.Q.M.C. Walschots (1971-1973)

Schoolbestuur
Sint Willibrordus Vereniging

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Archief Lucas Onderwijs HGA bnr 963 inv nr 770-774 Hongarenburg

Krantenartikelen:
1969, 21 juni (Het Binnenhof): Vervaardigt samen met de 6e klas van de Christus Koningschool werkstuk over de jeugd, bestemd voor Tanzania

Laatst bijgewerkt 2 maart 2017

Website door Picturae